För Seko är arbetet mot otrygga anställningar en prioriterad fråga.

Det konkreta arbetet består av en politisk del som handlar om att påverka för att förändra den lagstiftning som öppnat upp för dagens i många delar orimliga situation.

Verktygen här är kampanjer, utredningar och uppvaktningar för att få till en förändring.

Den andra delen handlar om grundläggande fackligt vardagsarbete som till exempel:

* att bevaka att ingen diskrimineras på grund av anställningsform

* att arbetsgivarna följer reglerna om tidsgränser till exempel för hur länge man kan vara visstidsanställd

* att korrekta anställningsintyg upprättas

* att utbilda visstidsanställda i det egna kollektivavtalet

* att i förhandlingar ständigt försöka förmå arbetsgivarna att erbjuda fler fasta anställningar

Den tredje delen är att få in regler i våra lokala och centrala kollektivavtal som på olika sätt ska förbättra situationen. Här har framgångarna varierat beroende på bransch och företag.

Sammanfattningsvis är min uppfattning att vi gör mycket, även om vi självklart alltid kan bli bättre.

Seko finns alltid till för sina medlemmar, men för att vara starka och åstadkomma förändring behöver vi många och engagerade medlemmar och då gärna betydligt fler från gruppen med otrygga anställningar.