Göran Rosenbergs förslag i Sekotidningen nr 3 2013 om en sex månader allmän samhällsplikt att fullgöra före fyllda 25 år är strålande.

Hur kan vi påverka så att en utredning tillsätts? Namnlistor, brev/mail, besök/möte? En lysande idé ska inte behöva vänta 10 år på att förverkligas.