Replik till artikel i Sekotidningen 5 2017: ”Känner mig inte välkommen någonstans”

Produktionschefens i Postens kommentar om att arbetsgivaren inte har någon anpassningsskyldighet av arbetsuppgifterna måste bemötas med faktautdrag ur Arbetsmiljölagen:

Arbetsmiljölagen kapitel 3

Utdrag ur § 2a

-Arbetsgivaren ska vidare se till att det i hans verksamhet finns en på lämpligt sätt organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet för fullgörande av de uppgifter som enligt denna lag och enligt 30 kap. socialförsäkringsbalken vilar på honom (Paragrafen ändrad genom 2010:1225)

 

Utdrag ur § 3

-Arbetsgivaren ska genom att anpassa arbetsförhållandena eller vidta annan lämplig åtgärd ta hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet. Vid arbetet planläggning och anordnande ska beakta att människors förutsättningar att utföra arbetsuppgifter är olika. (Paragrafen ändrad genom 2001:585)