En arg och medveten Hans Arvidsson skriver: 

Några dagar efter det att regeringen presenterat sitt förslag på 50 kronor i skattesänkning åt pensionärerna fick jag veta att det borgerliga styret i Solna nu läger ned den sista biblioteksfilialen i kommunen. Jag fick också höra att kommunens ledande man Per Granfalk, i den lokala tidningen Mitt i Solna, anfört följande argument för en nedläggning:

–De är bara värmestugor åt pensionärerna. De kan gå på kondis istället.

Detta är alltså borgerlig kultur politik. Den visar på ett kompakt förakt gör bildning, för biblioteks personal och för pensionärerna.

En kopp kaffe och en bulle på ett kondis idag kostar i Stockholm vanligtvis mellan 50 och 60 kr. För det mesta mer. Alltså en kopp kaffe i månaden är vad regeringen bjuder på. Tack så in i helvete mycket!”

Jag tycker att det är en naturlig reaktion.  Biblioteken byggde man för att alla medborgare ska ha tillgång till allsidig kunskap och information och inte tjäna pengar på det. Allt som inte ger vinst ska läggas ner. Så tänker dagens Svea rikes politiker.

Sverige har pengar: Politikerna glömmer att dessa gamla människor har byggt upp det här landet. Det är ju precis dessa människor som har betalt dagens unga politikers barnbidrag, sjukvård och utbildningar. Jag tycker att alla pensionärer borde få en mänsklig behandling av politikerna. Deras pension borde höjas. Våra pensionärer ska inte behöva gå till socialen för att kunna överleva. Vi i Sverige har pengar till en väl fungerade välfärd. 

Men så tycker inte dagens makthavare. De föredrar att sänka skatter för de som redan har god ekonomi. En stor del av alla dessa pengar som användas för skattesänkningar borde användas för att skapa jobb åt de arbetslösa, bygga bostäder och höja alla slags ersättningar.

Dagens borgerliga politiker har blivit arroganta. Förlåt om det låter hårt. Men jag är arg och besviken. Sverige var ett underbart land med sin många goda sidor. Men nu är det ett passé.

Det är dags att vakna och försvara de egna rättigheterna. Historien kommer aldrig att förlåta dig och mig annars.

Men frågan är varför detta händer? Jag tycker att det är brist på rättvisepolitik. Det är en jättestor bristvara nu för tiden. När maktlöshet har blivit en ny folksjukdom. När rika har blivit stenrika och fattiga har blivit fattigare. Då tycker jag att facket och de andra som företräder arbetarklassen borde ha tagit eget ansvar och agerat kraftigt. Men……..?

 Har facket makt? Oftast hör man på vår arbetsplats att facket inte har någon makt och inte kan påverka något. Detta resonemang köper jag inte. Det är ett faktum att facket är den enda motvikt som kan stopp denna utvecklig (läs: avveckling) som drabbar våra svaga i samhället, barn, ungdomar, pensionärer, arbetslös, våra äldre medborgare och ensamstående mammor.

Jag och många andra tycker att det bara är facket som kan ändra denna dagordning som är fastställd av maktens elit och några spekulanter som kallas marknad. Om facket mobiliserar de egna medlemmar och skapar opinion för rättvisefrågor då finns ingen makt som kan stå emot detta.

Några uppmuntrande ord:

Jag slutar min lilla artikel om pensionernas läge i dagens Sverige med att citera Jenny Bengtssons viktiga och stimulerade ord från tidningen Flamman. 

”Förra året stod jag i talarstolen på mitt fackförbunds kongress och höll huvudanförande för frågan om sex timmars arbetsdag. Jag sade, kamrater, om vi inte driver frågan, om vi inte tar striden – vem ska göra det?”. Nu är det oss det handlar om. För kamrater – om vi inte tar striden för arbetsrätten, arbetsmarknaden: vem ska då göra det?

Varför är detta så viktigt?

– För att politiken börjar på arbetsplatserna. Och som av en händelse råkar det också vara just precis där som valet vinns 2014.”