I den säkerhetspolitiska debatten har Natoalternativet framförts ännu en gång. Men ett Natomedlemskap för Sveriges del måste anses som ett mycket dåligt alternativ. Det finns flera goda argument för att slå vakt om Sveriges traditionella neutralitet.

För det första: Medlemskap i en militärallians av Natos modell ger inget säkert skydd i händelse av kris eller krig. Då snarare tvärtom. Medlemmarna i Nato riskerar att bli krigs- och målområde för motståndarsidans militära aktiviteter.

Natomedlemmarna Norge och Danmark kan exempelvis bli angripna med kärnvapenrobotar från ryska atomubåtar vid en militär konflikt i Europa. Och detta innan USA hinner ingripa rent militärt.

För det andra: Ett medlemskap i Nato kommer att bli en dyr historia för Sveriges del. Vi riskerar dessutom att förlora vår självbestämmanderätt i politiska och militära frågor. Vi kan tvingas sända svensk trupp till områden i världen där USA är militärt engagerade, särskilt till Syrien och Afghanistan.

Sveriges traditionella roll som en fredens nation kommer att hotas vid ett Natomedlemskap. Vår roll i FN som en neutral och fredsbevarande nation skadas vid ett Natomedlemskap.

Dessutom kan Finland komma i ett svårt säkerhetspolitiskt läge vid ett svenska medlemskap i Nato. Ett Sverige som är Natomedlem och ett neutralt Finland kommer att skapa militär obalans i hela Nordeuropa och öka konfliktrisken i hela Europa.

Nej. Skrota Nato, som är en produkt av andra världskriget och bygg upp ett Europa utan militärallianser – ett fredens Europa.