För cirka ett halvår sedan berättades för mig, att antalet eldriftcentraler skulle reduceras. Det skall bara bli två stycken kvar.

Då tyckte jag, att det måste vara någon från gamla Vägverket som kommit med det förslaget. Det kan inte ha kommit från någon  inom gamla Banverket. Tycker det fortfarande. Det kommer nämligen att generera många och långa tågförseningar.

Det har varit tyst länge nu. Då kommer min fråga:

Har förslaget lagts i den berömda papperskorgen? Har sunt förnuft tagit överhanden?

Per Eric Persson, Malmö

Svar:

Hej Per Eric! Det stämmer att Trafikverket fokuserar eldriften till två orter, Gävle och Göteborg. Det är en del i den effektivisering och kompetensutveckling som vi arbetar med inom trafikledningen.

Tidigare hade vi en person på respektive åtta platser i Sverige, där var och en bara ansvarade för sin lokala del. När det blev störningar innebar det en stor belastning på den som var i tjänst, inte minst i högtrafiksområden.

Genom att samla styrningen av eldrift till två orter kan vi ha fler resurser igång som lättare täcker ett större område.

Det innebär även en ökad bredd i kompetens för eldriftsingenjörerna och att vi bättre kan jobba med den löpande kompetensutveckling som behövs för framtida behov.

Med denna förändring på plats räknar vi med att bidra till att minska åtgärdstiden vid kommande störningar.

Bengt Olsson

Kommunikationschef trafikledning Trafikverket