Som tidigare anställd vid Statens Järnvägar är det med stort intresse som jag läser Sekotidningen. Min fru får tidningen som pensionär från anställning vid Posten.

Var själv anställd vid SJ under åren 1947-1971. Först 18 år som lokreparatör och sedan 5 år som ingenjör vid dåvarande bandistriktet i Göteborg, elektrosektionen, kontaktledningskonstruktioner. (Sista 20 åren före pension nya spårvagnar till Göteborg).

Det är med förskräckelse man i dag ser hur den nuvarande regeringen lyckats förstöra den fina organisation som tidigare fanns inom SJ.

Dåvarande organisation med en centralförvaltning och bandistrikt med underhållsområden för spår och kontaktledningar var en organisation som fungerade perfekt med ett bra samarbeta på alla nivåer.

All personal var välutbildade med stor kunnighet inom sina arbetsområden. Visst hände det tillbud med både spår och kontaktledningar även på den tiden men då fanns det en fungerande organisation som snabbt kunde åtgärda inträffade tillbuden.

I senaste numret (nr 4) av Sekotidningen finns en bra bild om ”Tillståndet för järnvägarna” som väldigt träffsäkert visar vad som gäller inför valet. Även bilagan från Seko Väst har en bra bild på hur det ser ut i dag.

Stefan Löfvens förslag om förstatligande av järnvägsunderhållet är helt rätt.

Ser fram emot kommande nummer av Sekotidningen efter valet med positiva reportage om nya bättre tider.