Jag som timanställd undrar vad facket gör för oss utan fast anställning. Vi som sms:as in tidiga morgnar. Vi som är medlemmar i facket trots att vi knappt har råd. Vi som får ta de värsta uppgifterna på arbetsplatsen eftersom vi är längst ned i den sociala näringskedjan. Att löntagares rättigheter undergrävs med rådande politik och att nya skott i Ådalen kan komma att eka inom kort är någonting som timanställda erfar synnerligen hudnära. Finns Seko där för oss?