I det samhälle som växt fram i det Moderatledda Sverige de sista sex åren, tycks människor tro att ensam är stark. Men det är en illusion de lever i. Alla kan bli sjuka, arbetslösa och arbetsskadade! Då är solidaritet och gemenskap något som alla människor behöver och därför så måste vi återskapa och få folk att tänka ”vi och vårt, inte jag och mitt”!!