Seko Spårtrafik ser inte att den överenskommelse som förhandlats fram mellan LO och Svenskt Näringsliv är något som främjar och stärker den svenska modellen, tvärtom anser vi att den svenska modellen försvagas genom den här överenskommelsen, både på kort och på lång sikt.

Den svenska arbetsmarknadsmodellen bygger på att samtliga parter tar ansvar för att det är ordning och reda på arbetsmarknaden och som vi ser det så förskjuts maktbalansen till arbetsgivarnas fördel genom den här överenskommelsen.

Överenskommelsen är något som tvingats fram efter Socialdemokraternas beslut att göra en utredning av strejkrätten. Om istället den utredningen inneburit en liknande överenskommelse så hade vår inställning varit att vi står långt ifrån Socialdemokraterna i den här frågan och i det läget hade vi kunnat ifrågasätta vårt stöd till dem i framtiden.
Vi hade inte förväntat oss att denna överenskommelse skulle komma från vårt förbund och våra kamrater inom LO och vi önskar därför att dessa omvärderar sin ståndpunkt i frågan.

Vi förväntar oss att man i framtiden, när stora beslut skall fattas, involverar exempelvis regioner och/eller branschorganisationer så att besluten har förankrats hos ett större antal medlemmar än vad som gjorts i denna överenskommelse.