I förra veckan lade Vänsterpartiet ett förslag i trafiknämnden om att omedelbart stoppa avvecklingen av tågvärdarna på pendeltågen.

Trots ett vallöfte från S och en överenskommelse med Vänsterpartiet att så ska ske valde den styrande koalitionen för regionen, bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet att inte rösta för förslaget.

De väljer att avvakta medan avvecklingen fortgår för fullt.

Kämpat för att riva upp beslutet

Den 15 juni 2021 tog den borgerliga majoriteten i trafiknämnden beslut om att ersätta tågvärdarna på pendeltågen med kameror, vilket skulle spara 150 miljoner kronor per år.

Sedan dess har Vänsterpartiet kämpat för att beslutet ska rivas upp och tågvärdarna få vara kvar på tågen.

Även Socialdemokraterna var emot att avveckla tågvärdarna.

I den överenskommelse som slogs med det nya styret i regionen (Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet) efter valet drev Vänsterpartiet frågan hårt och fick till slut igenom att beslutet skulle pausas tills vidare.

Sedan dess har inget hänt.

30 procent av tågen utan tågvärdar

MTR fortsätter sitt projekt med att sätta upp kameror och avveckla tågvärdar. De har i media sagt att 30 procent av tågen kommer att köras utan tågvärdar redan den 5 december.

Samtidigt fortsätter personalen larma om konsekvenserna för trafiksäkerheten för förare och trafikanter.

De har arrangerat protester utanför Landstingshuset och nyligen intervjuades en lokförare som valt att säga upp sig på grund av osäkerheten och stressen att som ensam lokförare framöver ansvara för upp till 1800 resenärer på ett fullastat pendeltåg i rusningstid.

Sämre för rullstolsburna

Ytterligare en konsekvens handlar om tillgänglighet. I nuläget är det tågvärden som lägger ut en ramp för rullstolsburna passagerare.

Tas tågvärden bort blir detta en uppgift för spärrvakten som då ska lämna sin hytt för att gå ner till spåret och hjälpa personer ombord, vilket är en orimlig lösning.

Problem med kameror

Förutom problem med personalens säkerhet och tillgänglighet har kamerainstallationen kantats av problem.

Tanken var att tågvärdarna på pendeltågen skulle ersättas av kameror redan nu efter sommaren, men det kunde inte genomföras då kamerorna som monterades i maj lätt lossnar från sina fästen.

Trots det så ska det fortfarande finnas fordon i drift med kameror som hela tiden måste kontrolleras så de inte lossnar.

Nu i snöstormens tid visar det sig också att kamerorna inte har något skydd mot is och snö, vilket gör dem obrukbara i novemberkaoset.

Svek mot tågvärdar och väljare

Tillåts avvecklingen att fortgå, trots att ett beslut tagits om att pausa den, blir utvecklingen svår att stoppa.

Vänsterpartiet har drivit igenom ett löfte från regionens styre att tågvärdarna ska få vara kvar tills vidare, nu verkar det som att styret inte tar detta löfte på allvar, vilket är ett svek både mot oss, mot tågvärdar och väljare.

Tar Region Stockholm funktionsrätt på allvar måste utvecklingen stoppas. Det är inte svårt för styret att kontakta MTR och beordra dem att stoppa avvecklingen.

Varför man inte gör det är för oss en gåta.