Vi har tagit del av Sekos förbundsstyrelses svar till vår medlem Felipe Lazo i Sekotidningen nr 4/22. Det är ett svar som gör oss, om möjligt, än mer upprörda.

För det första har ni inte alls samma uppfattning som oss i Pendelklubben om att tågvärdarna borde vara kvar.

Ni har ägnat sista året åt att sätta press på oss för att vi ska överge tanken på att tågvärden kan vara kvar i sin nuvarande roll ombord på tågen.

Ni har ansett att loppet är kört, men det har inte vi. Vi har fortsatt att slåss för säkerheten.

En berörd klubb

För det andra är vi inte två Sekoklubbar på pendeln med berörda medlemmar om, eller när, tågvärdarna avvecklas. Det är bara en Sekoklubb, nämligen vår.

Ni hävdar att lokförarklubben har ”tillfälligt omplacerade medlemmar” som i en ”las-situation” skulle vara berörda av att tågvärdarna blir övertaliga. Men som tillfälligt omplacerad kan man inte vara berörd.

Även om lokförarklubben hade haft berörda medlemmar hade det inte spelat någon roll då vi har olika kollektivavtal.

Deras medlemmar förhandlas utifrån deras avtal och våra medlemmar utifrån vårt avtal. Det borde en förbundsstyrelse känna till.

Andra arbetsvillkor

För det tredje är påståendet om att våra medlemmar får behålla sina anställningsvillkor när de erbjuds ett annat arbete av MTR rent av pinsamt. Byter man tjänst och avtalsområde kan man inte behålla sina anställningsvillkor.

Flertalet av våra medlemmar som är tågvärdar utsätts för avtalsdumpning om och när de tvingas ta ett annat arbete inom MTR.

Det gäller inte minst de som hamnar på tunnelbanan och mister fördelar utifrån intjänade anställningsår.

Inte demokrati

Demokrati är när medlemmarna får vara med och besluta om riktningen. Det är vad Pendelklubbens medlemmar var med om när vi tog beslutet om vår inställning till MTR:s ”erbjudande”.

Våra medlemmar tog beslutet att säga nej till MTR:s skambud, det som förbundet skrev under. Det ni har gjort mot Pendelklubben och våra medlemmar är absolut inte demokrati.

Seko Pendelklubbens medlemsmöten 9 och 16 september 2022.