I extravalet 1958 om våra pensioner, stod att läsa på en av vår tids mest berömda valaffischer: Gärna medalj, men först rejäl pension, undertecknat Socialdemokraterna.

Nu, 60 år senare har Socialdemokraterna lagt ett förslag i Almedalen, som gör både pensionssystemet och pensionerna bättre för den enskilde och hållbara i längden.

Jag och mina fackliga kamrater från Jönköpings län drev på socialdemokraternas partikongress 2017 att pensionernas nivå måste höjas och att våra socialförsäkringar följa inkomstbortfallsprincipen och omfatta så breda inkomstgrupper som möjligt.

Detta blev även kongressens beslut. När nu Socialdemokraterna, precis som alla andra partier försöker genomföra medlemmarnas önskan. Ja, då kallar borgliga ledare detta för utspel och röstfiske.

När valaffischen trycktes på 50-talet och sedan, när vårt pensionssystem gjordes om inför 2000-talet, kunde ingen räkna med så goda nyheter som att vi nu lever allt längre efter 65-årsdagen. Bara de senaste 18 åren lever många två år längre än när pensionsuppgörelsen beslutades.

LO (PO Edin) som utredde frågan och lämnade remiss på vårt nuvarande system räknade fram att förvaltningsavgifterna (då över 1 procent) på premiepension skulle ge oss runt 8 procent lägre pension, än om staten förvaltade pengarna.

Enligt LO–ekonomerna, som brukas anses vara de mest pricksäkra nationalekonomerna, behöver avgiften (premien) till systemet höjas med minst 2 procent för att kunna ge pensionärer cirka 70 procent av sin inkomst i pension.

Borgliga ledarskribenter säger som vanligt att arbetsgivarnas avgift för pensionen, som blir plus 15 miljarder kronor per år kommer att driva ut företagen ur Sverige, företag kommer att läggas ner, och så vidare.

Då vill jag säga till dessa flitiga skribenter: Anders Borg höjde den del av arbetsgivaravgiften som egentligen skulle gå till löntagarnas socialförsäkringar. Löntagarna har dessutom avstått ett löneutrymme för denna så kallade arbetsgivaravgift.

I denna arbetsgivaravgift finns en ” allmän löneavgift”. Denna var från början strax över 2 procent och var tänkt att betala vår EU-avgift (Näringslivet drev ju på för EU- medlemskap).

När Anders Borg tog hand om finanserna låg den allmänna löneavgiften på cirka 4 procent, 60 miljarder per år.  Avgift är nu över 10 procent och beräknas ge statskassan kring 190 miljarder kr innevarande år.

Utan att dessa pengar går till de försäkringar som det var tänkt att löntagarnas avstånds löneutrymme skall gå till.

15 miljarder kostar Socialdemokraternas så kallade röstfiske. Anders Borgs konfiskation av delar av arbetsgivaravgiften rör sig om 100 till 130 miljarder kronor per år. Men det har mötts av tysthet och av okunskap från borgliga ledarskribenter.

För denna gigantiska överföring av löntagarnas pengar har gått till att sänka skatten för de som ” jobbar”. Då talas helt plötsligt inte om stöld, valfiske eller utspel.

Även om det nu kallas ”valfiske”, är jag stolt att tillhöra ett parti som föreslår det som medlemmarna bestämt. Det vi föreslår är att lägga 15 miljarder per år av arbetsgivarnas avgifter till våra pensionärer, istället för 130 miljarder kr per år till skattesänkningar. Jag tror att alla de pensionärer som nu på lång sikt kommer att få en höjd pension, kan stå ut med att denna 1000-lapp kallas för röstfiske.