Lawen Redar

Olle Österberg

 

 

 

 

 

 

Efter valet år 2006 slopade den borgliga regeringen skattereduktionen för avgift till fackförening och a-kassan. Samtidigt höjde de avgifterna till arbetslöshetsförsäkringen kraftigt. Avgifterna till varje arbetslöshetskassa differentierades genom att arbetslöshetskassor med en hög arbetslöshet fick högre avgifter och de arbetslöshetskassor som hade en låg arbetslöshet fick lägre avgifter. Dåvarande finansminister Anders Borg motiverade höjningarna genom att finansiera jobbskatteavdraget som skulle leda till fler i arbete.

Sett tillbaka kan vi konstatera två saker: Arbetslösheten sjönk inte, ungdomsarbetslösheten fördubblades samtidigt som det fortfarande är möjligt för företag och företagare att dra av sin medlemsavgift till arbetsgivarorganisationer.

Detta visar på borgerlighetens mycket medvetna strävan att underminera fackens ställning på arbetsmarknaden. Resultatet av den tidigare förda politiken är att omkring en halv miljon löntagare har lämnat a-kassan. Många står helt skyddslösa, då de inte har haft råd att betala de höga avgifterna. Ytterst har detta drabbat löntagare som redan har en besvärlig situation på arbetsmarknaden.

Argumenten som talar för ett återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift, bortsett från kostnaden, är strävan efter den skattemässigt likabehandling av parterna på arbetsmarknaden och stimulerandet av samhällsnyttan. Fackliga organisationer gör ett samhällsnyttigt arbete. Förtroendevalda, anställda och aktiva medlemmar arbetar för att undvika konflikter och skapa legitimitet för beslut på arbetsmarknaden. Det fackliga arbetet gynnar hela samhället, alla arbetstagare, och inte bara de som genom sitt fackliga medlemskap finansierar arbetet.

Borgarnas behandling av den slopade fackföreningsavgiften visar på att de inte har något intresse av en balanserad arbetsmarknad med två starka parter och därför har deras politik varit ett hot mot den svenska modellen. Därför återinför vi socialdemokrater nu skattereduktion för fackföreningsavgiften. Det är bara att bli medlem i facket igen!