Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Nyhet

Vattenfall att sälja eller inte sälja

8 juli 2010 10:37

Vattenfall är ett av Sveriges största och mest lönsamma företag. Enligt Mikael Karlsson, ordförande för Naturskyddsföreningen och en av paneldeltagarna, är företaget också en miljöpolitisk katastrof. Frågan om Vattenfalls framtid är därmed intressant ur många aspekter.
För Janne Rudén, Sekos ordförande, är det givet att den inledande frågan borde besvaras med ett nej. Han anser att Vattenfall ska vara ett europeiskt energibolag, helägt av staten Det är bäst för de anställda, och staten som ensamägare garanterar den ägarstyrning som måste till för vrida om Vattenfall till ett företag som vilar på förnybar energi.
Han fick medhåll av Tomas Eneroth, socialdemokraternas näringspolitiska talesman, som konstaterade att Vattenfalls huvuduppgift måste vara att investera i förnyelsebar energi och liksom Rudén såg han staten som en garant för detta.
Mats Odell försäkrade upprepade gånger att Vattenfall inte ska säljas. Däremot ser han gärna fler ägare i företaget. Hur stor del av företaget som ska säljas, eller vilka delar kan han inte svara på, förutom att vattenkraften ska behållas, men säger att det kan handla om upp till 20 procent.
Skälet som han anger, är att få loss pengar till investeringar. Janne Rudén vill att pengarna ska komma från en sänkning av avkastningskravet som idag är på 15 procent.
Mikael Karlsson från Naturskyddsföreningen gav ett tredje alternativ, sälj den kolkraft som Vattenfall har, framför allt i Tyskland. Han passade också på att fråga de närvarande politikerna när de anser att Vattenfall ska börja avvecklingen av kolkraft. ”På sikt” ansåg Tomas Eneroth, medan Ola Alterå från Centerpartiet hävdade att staten inte kan kräva av Vattenfall att de ska avyttra vissa delar.
Naturskyddsföreningen har ingen åsikt om vem som ska äga Vattenfall, däremot har man synpunkter på styrningen. Enligt Mikael Karlsson är det beklagligt att ingen av de närvarande politikerna kunde ge några besked om kolkraftens framtid med tanke på hotet från den globala uppvärmningen.
Tomas Eneroth utlovade dock tydligare ägardirektiv och en starkare styrning av Vattenfall om de rödgröna kommer till makten.

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

Seko vill förhandla om utbildningsjobb

Alla LO-förbund utom Transport vill förhandla med arbetsgivarna för att få fram nya jobb till nyanlända och andra som står långt från arbetsmarknaden. Utgångspunkten är det förslag om utbildningsjobb som LO lade fram i mars i år. Läs mer

Avtal 2017

Allt om avtalsrörelsen

Här kan du läsa alla våra artiklar om avtalsrörelsen 2017 där Seko ska förhandla om drygt 20 centrala avtal. Läs mer

Kvarts ger Svevia böter

Kvarts ger Svevia böter

Svevia har dömts att betala 150 000 kronor i sanktionsavgift för att ha brutit mot föreskrifterna om kvarts. Det saknades dokument om risker med höga kvartshalter på ett arbetsställe i Storuman. Läs mer

Ännu inget nytt arbetstidsavtal på NTE

Förhandlingarna om nytt arbetstidsavtal för personalen på Nationella transportenheten, NTE, inom Kriminalvården fortsätter. Seko har hittills sagt nej till arbetsgivarens förslag. Läs mer

Jobbar kvar för att det är kul

Jobbar kvar för att det är kul

Pelle Olsson är både kriminalvårdare och pensionär. Han tycker att han har fått det bästa av allt och rekommenderar andra samma sak. Men inte för att klamra sig fast vid jobbet. Läs mer

Franska protester mot ny arbetslag

Franska protester mot ny arbetslag

Hundratusentals franska invånare deltog idag i demonstrationer mot Macrons nya arbetslag. - Idag lyssnar man bara på arbetsgivarna. Men det är förvånansvärt svårt att få folk att engagera sig trots utvecklingen, säger Rachel Neis fackombud vid det franska gasbolaget. Läs mer

Ökad risk för inhyrda

Ökad risk för inhyrda

Det är farligare att vara inhyrd än anställd.
På bangården Älvsjö är det många bemannings- företag på plats. Signalarna Maria Kax och Ola Rydberg tycker att en introduktion av inhyrda borde vara obligatorisk Läs mer

”Jag gillar att vara utomhus”

”Jag gillar att vara utomhus”

Läs mer

Väjer inte för det pinsamma

Väjer inte för det pinsamma

Sekotidningen möter högaktuelle Ruben Östlund – prisbelönt filmregissör som gärna trycker på våra ömma punkter. Läs mer

Upphandling på slak lina

Upphandling på slak lina

Upphandlingar är ofta ett vågspel. Men en sak är säker, går det åt skogen drabbas inte de ytterst ansvariga, det är de anställda som råkar illa ut. Som nu på pendeltågen i Stockholm Läs mer

Billigare vara med i facket

Nu återinför socialdemokraterna skattereduktion för fackföreningsavgift, så det är bara att bli med i facket igen, skriver två socialdemokratiska riksdagsledamöter. Läs mer

Vill Jernhusen ha fler försenade tåg?

Kanske är det som författaren Jesper Meijling hävdar att fastighetsbolaget Jernhusen och dess stationshus bäst Läs mer

Seko lämnar Nordea

Sekos förbundsstyrelse har tagit beslut om att förbundet ska lämna Nordea. Förbundet har en halvmiljard placerad hos banken. Även LO har beslutat att lämna Nordea, liksom Handels och Transport. Läs mer

Chef kränkte medarbetare

Chef kränkte medarbetare

En chef på LVM-hemmet Runnagården i Örebro har enligt en intern utredning kränkt medarbetare under en längre tid. Läs mer

Seko upprörs över Nordeas flytt

Efter Nordeas besked om flytt till Finland har två fackförbund tagit beslut om att byta bank. Seko, som har en halv miljard placerad hos Nordea, avvaktar diskussion i LO-styrelsen innan man tar beslut. Läs mer

Postnord tar till sig kritiken

Postnord tar till sig kritiken

Det går fortsatt dåligt för Postnord. Kunderna klagar, ägaren staten är missnöjd med ekonomin och kvaliteten och tillsynsmyndigheten Post-och telestyrelsen är bekymrad. Samtidigt kräver Seko att den dansk-svenska fusionen bryts. Läs mer

Avdrag för fackavgift återinförs

Vänsterpartiet och regeringen har i budgetförhandlingarna kommit överens om att återinföra avdragsrätt för fackföreningsavgiften från och med juli 2018. Dessutom avskaffas en karensdag i a-kassan. Läs mer

Tre avtal kvar

Tre avtal återstår för Sekos del i årets avtalsrörelse: staten, skärgårdstrafiken och Samhall. Alla tre löper ut den sista september och parterna har så smått börjat känna på varandra. Läs mer

Regeringen flyttar myndigheter

Regeringen har beslutat att helt eller delvis flytta sju myndigheter från Stockholm till andra orter. Seko har inga medlemmar på de berörda myndigheterna, men regeringen har flaggat för fler beslut före valet nästa år. Läs mer

Här är vinnarna i fototävlingen

Här är vinnarna i fototävlingen

Det har kommit in många vackra, fascinerande och fantasieggande bilder till Sekotidningens fototävling. Juryn har nu utsett vinnarna. Titta och njut! I bildspelet ovan är samtliga bidrag publicerade. Läs mer

Lönebildning

Den process som styr hur lönerna bestäms.