Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Tema: Järnvägsunderhåll

Små skillnader mellan företagsavtal för Infranord och VR Track

– Hos oss som i andra företag är det högre grundlöner i storstäderna än på mindre orter. Vi har individuella löner, med skydd för nyanställda som inte har full yrkeserfarenhet.

4 juni 2018 15:14

Det säger Håkan Englund, vice ordförande för Sekos förhandlingsorganisation på Infranord. Varken han eller Lars Nilsson, Seko-ombudsman med ansvar för de privata företagen inom branschen, tror att det är någon större skillnad i grundlön mellan företagen.

Lars Nilssons uppfattning är att det i slutändan inte är några större skillnader i villkoren.

– Nej, när man kommer ner på sista raden, allt inräknat, tror jag att det är ganska lika, säger han.

Några skillnader finns dock mellan de båda företagsavtalen. Vad det betyder för den enskilde beror förstås på hur mycket övertid, ob-ersättning och beredskap hen har. Om individen är sjuk, använder sin friskvårdspeng eller tar ut sin dygnsvila.

 

● Semester VR Track och Infranord har 30 dagars semester enligt avtal.

● Turordning Lagen om anställningsskydd gäller. Turordningskrets på Infranord är ort, VR har projekt. ob-ersättning Infranord har fasta krontal, medan VR Track har så kallades deviser, vilket innebär att det är utgående lön som avgör storlek på ersättning. Grovt sett kan man säga att Infranord har högre ersättning vardagar och vardagar natt, medan VR ligger högre på helger och natt till helg.

● Pension Infranord har pensionsavtal ITP. VR Track har pensionsavtal LO-SAF.

– Tyvärr är alltid ett tjänstemannaavtal bättre än ett arbetaravtal LO-SAF, säger Håkan Englund.

● Arbetstid Månadsarbetstid är 165 timmar på Infranord. Infranord har ett årsarbets- tidsavtal. VR Tracks månadsarbetstid är 174 timmar i snitt enligt det centrala avtalet.

● Dygnsvila/viloperiod Infranord har en arbetspasslängd på max 11 timmar och 11 timmars viloperiod. VR tillämpar arbetstidslagens dygnsvila, som innebär att 11 timmars vila ska förläggas mellan 00–24.

● Friskvård 2 000 kronor på Infranord, VR Track har max 5 000.

● Läkarvård Besök på arbetstid, ersättning för läkarvård och medicin upp till högkostnadsskyddet på Infranord. VR Track har inget av detta.

● Beredskapsersättning En normalveckas beredskap med 40 timmars arbetstid ger cirka 5 000 kronor på Infranord. Ersättningen på VR Track är knappt 5 000 för 7 dygn.

Karin Lindgren Strömbäck, reporter
karin.lindgrenstromback@sekotidningen.se

Relaterade ämnen

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

Järnvägsunderhåll
Statligt järvägsunderhåll – nostalgi eller framtid

Statligt järvägsunderhåll – nostalgi eller framtid

Regeringen föreslår att Trafikverket ska sköta hälften av järnvägsunderhållet i egen regi. Seko gillar förslaget, men det finns privatanställda som är kritiska och känner sig förbisedda av förbundet. Läs mer

Järnvägsunderhåll

Tre röster om organisationförändringarna i järnvägsunderhållet

Robert Röder, vd Struktion rail, Valle Karlsson ordförande Seko och Jörgen Lundström, ordförande för Sekos förhandlingsorganisation på Infranord kommenterar regeringens planer på att föra över Infranords basunderhållskontrakt till Trafikverket. Läs mer

Järnvägsunderhåll
Tomas Eneroth: Vi måste ha effektivare underhåll och mer tid i spåren”

Tomas Eneroth: Vi måste ha effektivare underhåll och mer tid i spåren”

Mer statligt ansvar ger mer tid i spåren och effektivare underhåll. Det tror infrastrukturminister Tomas Eneroth, som tillsatt en utredning i syfte att Trafikverket ska sköta hälften av basunderhållskontrakten i egen regi. Läs mer

Järnvägsunderhåll

Små skillnader mellan företagsavtal för Infranord och VR Track

– Hos oss som i andra företag är det högre grundlöner i storstäderna än på mindre orter. Vi har individuella löner, med skydd för nyanställda som inte har full yrkeserfarenhet. Läs mer

Osäkra anställningar inom järnvägsunderhåll

Osäkra anställningar inom järnvägsunderhåll

Hälften av personalen som arbetar med basunderhållet på järnvägen är inhyrd till de stora företagen. Av dem har 80 procent en mycket osäker anställning, många är sms-anställda. Trenden är att inhyrning och osäkra anställningar ökar. Läs mer

S lovar nya järnvägsmiljarder

Vinner de rödgröna valet väntar nyinvesteringar i järnvägen på 27 miljarder kronor. 10 miljarder går till järnvägsunderhåll och 5 miljarder till underhåll av vägar. Läs mer

”Strategiskt felslut av Trafikverket”

Satsa på förebyggande järnvägsunderhåll i stället för akututryckningar. På så sätt får vi mer underhåll för en betydligt mindre slant. Det menar järnvägexperten Per Corshammar. Läs mer

Infranord varslar 400

Fortsatt sjunkande volymer gör att Infranord varslar om övertalighet på 400 tjänster. Samtidigt genomför bolaget en omorganisation där antalet regioner minskas från sex till tre. Läs mer

Avtal klart på infrastruktur

Seko och Almega har tecknat ett nytt avtal på järnvägsinfrastrukturområdet. Avtalet ger löneökningar 6,8 procent på tre år. Läs mer

Avtalsrörelsen fortsätter

Trots tre nya avtal förra veckan rullar avtalsrörelsen vidare för Sekos del. Yrkanden är lämnade till Arbetsgivarverket och inom Almega pågår förhandlingar på två områden, kommunikation och järnvägsinfrastruktur. Läs mer