Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Nyhet

SJ får vite för dålig arbetsmiljö

SJ döms att betala 600 000 kronor i vite på grund av att man inte rättat sig efter Arbetsmiljöverkets förbud rörande arbete på bangården i Hagalund.

23 februari 2016 10:14

Den 21 december 2011 inspekterade Arbetsmiljöverket tillsammans med SJ, Trafikverket och Transportstyrelsen bangården vid Hagalund i Solna. Då uppmärksammades flera allvarliga brister gällande säkerheten på bangården.

Det handlade om uppstickande, trasiga eller nedsjunkna lock till brunnar och kabelgravar. Liksom håligheter, gropar och/eller ojämnheter, höga asfaltkanter, trasig asfalt, släntkanter mellan asfalt och räler, uppstickande eller nedsjunkna betongfundament vid vatten- och elskåp.

Bristerna innebär allvarliga risker för en olycka med personskada eller dödsfall som följd.

Därför förbjöds SJ i februari 2012 att på området bedriva verksamhet efter 25 maj samma år om inte bristerna var åtgärdade. Förbudet innehöll nio krav med ett sammanlagt vite på 600 000 kronor.

Vid uppföljningsbesök i november 2012 och september 2013 kunde Arbetsmiljöverket notera att arbetet pågick trots att villkoren i förbudet inte var uppfyllda, och man ansökte därför hos Förvaltningsrätten i Stockholm om att vitet skulle dömas ut.

SJ yrkade att förvaltningsrätten skulle avslå ansökan då den riktade sig mot fel adressat, alternativt var för allmänt hållen, alternativt var oproportionerlig.

”Det är inte proportionerligt att vid äventyr om vite förelägga en av aktörerna på norra Europas största bangård att upphöra med allt arbete om inte samtliga makadamstenar har en viss mindre omkrets än de nuvarande” påpekade SJ.

Förvaltningsrätten höll inte med utan konstaterade att ”SJ har ett ansvar gemensamt med Jernhusen och Trafikverket att betrygga arbetsmiljön för arbetstagarna på bangården trots att SJ inte äger fastigheten”.

SJ AB dömdes att betala vite på 600 000 kronor.

Domen överklagades men SJ fick inte prövningstillstånd i kammarrätten. Nu har Högsta förvaltningsdomstolen sagt sitt, och beslutet blev även här att inte meddela prövningstillstånd. Vilket betyder att förvaltningsrättens dom står fast, och att SJ ska betala 600 000 kronor i vite.

Hans Olof Wiklund
redaktionen@sekotidningen.se

Relaterade ämnen

Dela det här

1 kommentar

  1. Johnny Pålle Paulsson

    Som vice HSO vid SJ AB vid detta tillfälle i Hagalund, kan man ju bara beklaga att SJ AB inte kan få till bättre arbetsmiljö för sina anställda.
    Samt är det det en liten pyrrusseger, att arbetsgivaren inte att kan lägga pengar på sina anställda istället för skadestånd.
    Men det är bra att ett bra arbetsmiljöarbete lönar sig.

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

Depression vanligt bland sjömän

Depression vanligt bland sjömän

Mer än var fjärde sjöman visar tecken på depression. Orsakerna är bland annat dålig mat, isolering från anhöriga och långa tjänstgöringar. Det visar en studie om sjömäns hälsa gjord av Yale och Sailor’s society. Läs mer

Lagom stress är en del av arbetet på Sjöfartsverket

Lagom stress är en del av arbetet på Sjöfartsverket

– Jag skriver en lista och bockar av varje sak som jag har gjort när det blir körigt på jobbet, säger Janet Floreng Lindfors som arbetar som administratör på Sjöfartsverket i Malmö. Läs mer

Arbetsmiljöverket kritiserar Strukton

Arbetsmiljöverket kritiserar Strukton

Efter en inspektion på Strukton rail riktar Arbetsmiljöverket kritik mot företagets arbetsmiljöarbetet. Bolaget har två månader på sig att svara hur man ska åtgärda bristerna. Läs mer

SJ får vite för dålig arbetsmiljö

SJ döms att betala 600 000 kronor i vite på grund av att man inte rättat sig efter Arbetsmiljöverkets förbud rörande arbete på bangården i Hagalund. Läs mer

”Timanställda borde få betalt för all bokad tid”

Seko på SJ fick upp ögonen för problemet med felaktiga bokningar för en tid sedan och har enligt Elias Catano, ordförande för Seko Sektion åkande, lyckats dokumentera mycket av det som medlemmarna lyft fram. Läs mer

Livet som timmis – ständig väntan och osäker inkomst

Livet som timmis – ständig väntan och osäker inkomst

Att vara timanställda innebär för många att vara tillgänglig för arbetsgivaren dygnets alla timmar. Men samtidigt inte vara garanterad någonting, vare sig arbete eller pengar. Läs mer

Ny föreskrift om social arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket ska nu utfärda en ny föreskrift om social arbetsmiljö. Den behandlar ohälsosam arbetsbelastning, konflikter och kränkande behandling, samt att arbetstidens förläggning inte får leda till ohälsa. Läs mer

Arbetsmiljöbrott på Euromaint

En anställd på Euromaint föll och fick frakturer i höften och högerhanden när han arbetade på taket till en av SJ:s personvagnar. Bolaget har nu fått ett strafföreläggande med företagsbot på 300 000 kronor för arbetsmiljöbrott. Läs mer

SJ drar ner på tre orter

SJ minskar antalet ombordanställda i Kalmar, Sundsvall och Östersund. Dagens verksamhetsförhandlingar mellan SJ och Seko slutade i oenighet. Läs mer

Tågstädarna förlorade i AD

Arbetsdomstolen gick på SJ:s linje i fråga om de uppsagda tågstädarna på Trafficare. Det var varken fråga om verksamhetsövergång eller åldersdiskriminering enligt domstolen. Läs mer