Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Tema: Tågstrejk
Nyhet

Seko hoppas rädda kvar jobb på Veolia

Förhandlingarna mellan facken och Veolia om övertalighet och deltidstjänster har fortsatt den här veckan och fortsätter den 23 april. Samtidigt fortsätter Seko och Almega att diskutera om och hur frågan om deltider ska regleras i det centrala avtalet.

16 april 2014 16:07

Om två veckor kan Seko säga upp det centrala avtalet om parterna inte kommer överens. Då öppnas möjligheten för en konflikt på spårtrafiken från 1 juni.

För Sekos del är målet att stoppa omvandlingen av heltidsjobb till deltidstjänster och att få ner antalet övertaliga.

Seko:s lokala företrädare har räknat på det underlag som Veolia hittills lämnat över och kommit fram till att övertaligheten i praktiken är mycket låg.

Om antalet tillfälliga anställningar minskar rejält kanske de flesta fast anställda kan behålla sina jobb. Enligt facket utgjorde de visstidsanställda 14 procent av hela årsproduktionen 2013 och det motsvarar nästan det antal tjänster som företaget vill ha bort.

Vissa neddragningar är dock ofrånkomliga. Exempelvis lägger Veolia ut växlingen på ISS och då försvinner ett antal tjänster.

Ett bekymmer för Seko är att Veolia ännu inte delat med sig siffror om förra årets resultat. Det försvårar beräkningarna av hur mycket företaget egentligen behöver dra ner på verksamheten framöver eftersom det inte finns jämföra bara siffror, än så länge.

Veolia har hela tiden hävdat att det är förändrade förutsättningar i det nya avtalet  – som börjar gälla 2015 och som varslet utgår ifrån – som gör att de tvingas säga upp 250 anställda och omvandla heltidstjänster till deltider.

Inte heller ansvariga politiker kan svara på frågan hur mycket Veolia fått för att driva trafiken under de senaste åren, jämfört med vad de får i det nya avtal som börjar gälla 2015.

Enligt Seko är det till syvende och sidst politikerna som har ansvaret för att upphandlingarna blir ekonomiskt hållbara och ger personalen goda villkor. 

Stefan Svalö är socialdemokrat och andre vice ordförande i kollektivtrafiknämnden i Region Skåne. Han är en av dem som godkände Veolias anbud för Öresundstrafiken. Han håller med att politikerna har ansvar och han tar sin del av ansvaret.

-Vi var eniga i kollektivtrafiknämndens presidium om att säga ja till Veolias anbud. Det tar jag mitt fulla ansvar för, säger Stefan Svalö.

Kunde ni inte ha förutsett att Veolias anbud, som var 50 miljoner kronor lägre än andra anbudsgivare, skulle leda till neddragningar?

-Nej, det kunde inte jag i alla fall. Veolia sa inte att deras anbud innebar att personal skulle sägas upp. När vi ställde frågor till tjänstemännen sa de att anbudet var kvalitetsmässigt bra och att det lever upp till de krav vi ställer. Det måste vi tro på.

-Att det dessutom var billigast gjorde att vi sa ja. Vi vill ha trafik med bra service och hög säkerhet för personal och passagerare, säger Stefan Svalö. Om vi inte tar det billigaste måste vi kunna argumentera för det.

Gunnar Wulff är vd för Öresundståg, som genomfört upphandlingen på uppdrag av flera trafikhuvudmän, bland annat Skånetrafiken och Region Skåne.

Han svarar via mejl på frågan om det inte gått att förutse att ett lågt anbud skulle innebära personalneddragningar:

-Som upphandlande enhet talar vi om vilken trafik vi vill köra och vilken bemanning vi kräver. Allt det som behövs runt detta är en fråga för entreprenören att organisera, det är där deras kunskaper och erfarenheter kommer in i bilden. Vi följer upp att utförandet sker med den kvalitet som vi har beställt och gör löpande uppföljningar kring detta. Däremot är de interna diskussioner som nu förs mellan Veolia och de fackliga organisationerna ingenting som vi har synpunkter på, det är en fråga som dessa parter får komma överens om, säger Gunnar Wulff.

 

Karin Lindgren Strömbäck, reporter
karin.lindgrenstromback@sekotidningen.se

Relaterade ämnen

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

Oro för arbetsmiljön efter införande av id-kontroller

Oro för arbetsmiljön efter införande av id-kontroller

Det är första dagen med id-kontroller av passagerare som ska resa från Danmark till Sverige och det är nytt för såväl resenärer som tågpersonal på Öresundstågen. Läs mer

Klubben besviken efter strejken

Förra sommarens tågstrejk på Öresundståg sågs som en stor seger för Seko. Ett år efteråt går åsikterna isär om strejkens effekt. Läs mer

Sekos ordförande på Öresundståg avgår

Ordförande för Seko klubb på Öresundståg, Jens Kvist Christensen, lämnar sitt uppdrag. Läs mer

Veolia transport inte längre till salu

Veolia Transport är inte längre till salu. Det meddelade de franska ägarna i dag. Företaget ska istället återintegreras i ägarkoncernen Transdev. Läs mer

Arriva ska köra östgötatåg i tio år

Arriva ska köra östgötatåg i tio år

Arriva fortsätter att köra Östgötapendeln från första juni 2015. Avtalet löper på tio år med möjlighet att förlänga ytterligare fyra år. Läs mer

Veolia går Seko till mötes

Efter tågstrejken, som sågs som en stor seger för Seko, blev stämningen mellan fack och arbetsgivare dålig. Veolia motsatte sig många delar av avtalet. Men nu är man på rätt väg igen. Läs mer

Veolia tvistar om allt i det nya avtalet

En dryg månad efter att tågstrejken avslutades tvistar arbetsgivaren Veolia på nästan alla punkter i det nya avtalet. Inget av det som parterna kom överens om är klart. Läs mer

Dags att ta itu med konflikträtten

ALMEDALEN Hade Gunnar Schön, Veolias vd, fått bestämma själv och utan inblandning från facket hade heltiderna inom Öresundstrafiken varit fler. Denna kommentar till den avslutade strejken fällde han vid ett seminarium om konfliktreglerna som Almega ordnade i Almedalen. Läs mer

”Lockouten redan inledd”

Sekos lokala företrädare och medlemmar får inte komma in i Veolias lokaler på de olika stationeringsorterna. Det verkar som Veolias lockout redan är satt i verket. Läs mer

Politiker känner inget ansvar för konflikten

Den politiska ledningen för Region Skåne, som genom Skånetrafiken varit med och handlat upp Öresundstrafiken, tycker inte att det finns någon koppling mellan anbudsförfarandet och uppsägningarna på Veolia. Läs mer