Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Tema: Pension
Kerstin Nilsson har tagit fram en modell, kallad Swage, som ska hjälpa arbetsgivare att göra arbetet mer hållbart. Foto: Aline Lessner

Forskaren ”Hur ska sjukskrivna orka jobba längre?”

Förslaget om höjd pensionsålder innebär en ökad risk för utslagning. De som av olika skäl inte kan arbeta hänvisas till andra ersättningssystem.

29 mars 2018 13:51

– Just det hände när sjukförsäkringen förändrades 2008. Många, särskilt kortutbildade kvinnor i åldrarna 55–64 år, gick i tidig pension när de inte längre fick sjukpenning eller sjukersättning.

Det säger Kerstin Nilsson, docent i folkhälsovetenskap vid arbets- och miljömedicin på Lunds universitet. Hon har länge studerat kopplingen mellan arbetsliv och pension, bland annat som forskare på det numera nedlagda Arbetslivsinstitutet.

– Jag oroar mig också för de många kvinnor, 35–44 år, som redan idag är sjukskrivna för depression och utmattningssjukdom. Hur ska de orka arbeta till en högre pensionsålder, utan att något görs åt deras arbetssituation, säger Kerstin Nilsson.

Hon anser att beslutsfattare, företag och organisationer måste skapa ett hållbart arbetsliv som gör att individen kan och vill arbeta längre. Först därefter kan man förvänta sig att människor kan orka jobba längre. Det är fel, anser hon, att stirra sig blind på kronologisk ålder. Det finns flera åldrar hos en människa, som påverkar hur man kan och vill arbeta.

Den biologiska åldern som har att göra med arv och miljö, den sociala åldern som påverkas av den sociala tryggheten under livet, om man blivit sedd eller diskriminerad, och till sist den mentala åldern som har med kunskap och minnesförmåga att göra.

Kerstin Nilsson tog initiativ till en debattartikel i Svenska Dagbladet före jul 2017 där 54 forskare ställde sig bakom resonemanget.

– Istället vill man tvinga folk att stanna kvar till en högre ålder. Och tvinga arbetsgivare att behålla personal som kanske inte orkar arbeta, säger hon.

Det finns forskning och erfarenheter som visar att det går att göra arbetslivet mer hållbart för äldre medarbetare, så att de vill och kan stanna kvar längre. Till exempel kortare arbetstid för äldre, andra, specialiserade arbetsuppgifter, att

ge äldre medarbetare uppdrag som mentorer och diskussionspartners för yngre medarbetare har visat sig ha positiva effekter.

En framgångsrik modell som tillämpas på statliga Vattenfall och som utvärderats av forskare är det som kallas 80–90–100. Det innebär att individen arbetar 80 procent med 90 procent av lönen och 100 procents avsättning till pensionen.

– Det visade sig att de som deltog höll sig friskare, sjukskrivningarna minskade och arbetet blev mer effektivt. På lång sikt var det en ekonomisk fördel för företaget också, säger hon.

Modellen 80–90–100 tillämpas idag på flera företag. Postnord är ett av dem.

Kerstin Nilssons forskning har också visat att det är många faktorer som avgör om en individ väljer att gå i pension tidigt eller stannar kvar längre. Det handlar inte bara om pengar. Individen gör en avvägning mellan hälsa, ekonomi, social delaktighet och arbetets innehåll.

– Det vill säga, orkar jag jobba, har jag råd att ta ut pension, vill jag fortsätta att ingå i det sociala livet på min arbetsplats eller känner jag större delaktighet utanför arbetet, är mina arbetsuppgifter så stimulerande att jag vill fortsätta jobba?

Ofta väger ekonomi och/eller hälsa över, men allt har betydelse för beslutet, menar Kerstin Nilsson.

Kerstin Nilssons forskning visar att den grupp som i störst utsträckning tar ut tidig pension är vd:ar. Närmare bestämt 28 procent. Det ska jämföras med kvinnliga maskinskötare i industrin där 11 procent tar ut tidig pension.

Karin Lindgren Strömbäck, reporter
karin.lindgrenstromback@sekotidningen.se

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

AD avgör tågvärdars rätt till ob

AD avgör tågvärdars rätt till ob

Den 20 juni avgör Arbetsdomstolen om två tågvärdar på Öresundståg har rätt till ob-ersättning för så kallad uppehållstid, tid då tågvärden inte utför sina normala uppgifter, men har betald arbetstid. Seko stämde Transdev, som kör Öresundståg, till AD hösten 2016. Läs mer

Avskedade kontrollanter till AD

Avskedade kontrollanter till AD

Seko stämmer ISS i Arbetsdomstolen för avskedandet av biljettkontrollanter i Stockholm. De centrala förhandlingarna med Almega ledde inte till att biljettkontrollanterna fick tillbaka sina jobb. Läs mer

ISS: Vi har vidtagit tillräckliga åtgärder

ISS: Vi har vidtagit tillräckliga åtgärder

ISS har vidtagit tillräckliga åtgärder när det gäller de sexuella trakasserierna på biljettkontrollen. Det säger ISS affärsområdeschef Ulrika Andersson. Läs mer

Fransk strejkvåg når energisektorn

Fransk strejkvåg når energisektorn

Franska energiarbetare stänger av strömmen för dåliga arbetsgivare och lovar samtidigt att leverera billigare el till hushållen. - Vi vill tvinga regeringen till att helt lägga om kurs, säger Rachel Neis, hos gasföretaget GRDF. Läs mer

”Erfarenhet borde synas på lönen”

”Erfarenhet borde synas på lönen”

– Jag är trygg i min yrkesroll och kan bemöta de intagna på ett helt annat sätt idag jämfört med när jag var ny på jobbet, säger Anette Skrydtrup, kriminalvårdare på häktet i Helsingborg. Läs mer

Sextrakasserier på ISS till AD

Sextrakasserier på ISS till AD

Seko och Almega kunde inte komma överens om hur problemen med sexuella trakasserier på ISS biljettkontroll ska lösas. Seko förbereder nu en stämning till Arbetsdomstolen. Läs mer

Många brev med narkotika på Posten

Brevbärare och postombud riskerar att oskyddade exponeras för den extremt farliga drogen fentanyl. Arbetsmetoder för att göra postpersonalen tryggare har tagits fram. Läs mer

”Vi är som Sherlock Holmes”

”Vi är som Sherlock Holmes”

Läs mer

Med jämlikhet i fokus

Med jämlikhet i fokus

Kadir Kasirga kom till Sverige från Kurdistan som 15-åring. Efter många år som fackligt aktiv i Seko kandiderar han i höst till riksdagen för Socialdemokraterna.
 Läs mer

Vem vill jobba mer?

Vem vill jobba mer?

Problemet är inte att det går dåligt för Sverige. Problemet är att våra gemensamma tillgångar är orättvist fördelade. Läs mer

En sjukförsäkring att lita på

"Vi förväntar oss att en samlad arbetarrörelse gör gemensam sak för att utveckla den svenska modellen där en rättvis och trygg sjukförsäkring är självklar!" Det skriver Agneta Tiger Seko och Ingemar Nilsson, riksdagsledamot (S). Läs mer

Ingen tar betalt på ersättningsbussen – inga problem tycker SL

I maj sparkades konduktörerna på Tvärbanan i Stockholm. Istället ska resenärerna själva ”blippa” sina Läs mer

”Jag är ung och har inte behövt kriga”

”Jag är ung och har inte behövt kriga”

– Varför ska man vara med i facket och betala medlemsavgift när alla får ta del av villkoren som vi förhandlar fram? Frågan lyfts när Sekos vice ordförande, Gabriella Lavecchia, besöker klubb Fastigheter i Stockholm, som en del av medlemsveckan. Läs mer

Tull vill att brevbärare knarkspanar

Tull vill att brevbärare knarkspanar

Tullkriminalen vill använda brevbärare som spanare, det väcker obehag och frågor om säkerhet och ansvar. Men brevhemligheten väger tungt. Läs mer

Facklig seger när MTR tar över städning

Den 1 maj tar MTR över städningen av pendeltågen i Stockholm. Enligt Seko innebär övergången en facklig seger för medlemmarna, då viktiga villkor behålls eller stärks. Läs mer

6F:s lönerapport får kritik

6F:s lönerapport får kritik

Det blev en hel del mothugg och kritik när 6F:s och Katalys rapport ”Lågt lönemärke gynnar högavlönade” diskuterades på ett seminarium i Stockholm på tisdagen. Läs mer

Facklig företrädare fick rätt – JK kritiserar Kriminalvården

Facklig företrädare fick rätt – JK kritiserar Kriminalvården

Kriminalvården får kritik av Justitiekanslern, JK, för att en regionchefer brutit mot repressalieförbudet i grundlagarna. Offentliganställda får inte straffas för att de uttalar sig om sin arbetsplats i media. Läs mer

Ny rapport: Arbetare missgynnas av lågt lönemärke

Ny rapport: Arbetare missgynnas av lågt lönemärke

De privatanställda tjänstemännens löner har ökat mer än arbetarnas vid flera avtalsperioder sedan sedan industriavtalets tillkomst 1998. För att vända trenden behövs ett högre ”märke” och samtidiga låglönesatsningar. Läs mer

Efter metoo – de efterlyser visselblåsare på sjön

Efter metoo – de efterlyser visselblåsare på sjön

På Youtube finns videon #lättaankar, där kvinnor inom svensk sjöfart vittnar om grova övergrepp och sexuella trakasserier på jobbet. Ett Metoo-upprop i branschen har samlat 1150 underskrifter. Läs mer

Sekos motparter

Följande arbetsgivarorganisationer är motparter till Seko på central nivå:

 • Almega ITA
 • Almega Tjänsteförbunden
 • Arbetsgivarverket
 • Elektriska Installatörsorganisationen, EIO
 • Energiföretagens Arbetsgivarförening, EFA
 • Kommunala företagens samorganisation, KFS
 • Maskinentreprenörerna, ME
 • Pacta
 • Sjöfartens Arbetsgivarförbund, SARF
 • Stål- & Metallförbundet
 • Sveriges Byggindustrier, BI