Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Tema: ny på arbetsmarknaden
Arbetsmarknadsforskare pernilla Andersson Joona, råder politiker som vill få nyanlända i arbete att satsat på validering, handledning och subventionerade jobb. Foto: Linus Meyer

Forskaren: Handledning och subventionerade jobb ger bäst utdelning

Det är osäkert om enkla jobb och lägre löner leder till fler jobb. Däremot visar forskning att intensifierad handledning är ett bra sätt att lotsa nyanlända till arbete och studier.

7 februari 2018 16:38

Det säger Pernilla Andersson Joona, arbetsmarknadsforskare vid Socialforskningsinstitutet, Sofi, vid Stockholms universitet.

I diskussionen om hur nyanlända ska få jobb finns flera förslag om enkla jobb och sänkta ingångslöner. Enligt Pernilla Andersson Joona finns dock ingen entydig forskning som visar att det har effekt. Det säger Pernilla Andersson Joona, arbetsmarknadsforskare vid Socialforskningsinstitutet, Sofi,

– De flesta studier som finns är från USA och då handlar det om effekten av höjda minimilöner. Frågan har varit om höjda minimilöner leder till färre jobb, och resultaten varierar. Men Sverige och USA är svåra att jämföra och i Sverige handlar det om att sänka löner, det är inte studerat lika mycket.

Den nationalekonomiska teorin säger att en person utan erfarenhet är mindre produktiv och ska därför inte ha samma lön som en med längre erfarenhet. Kostnaden för arbetsgivaren blir lägre, men även inkomsten för den som ska arbeta till den lägre lönen, poängterar Pernilla Andersson Joona.

Hon pekar också på att det saknas så kallade enkla jobb i Sverige, det vill säga jobb som varken kräver utbildning eller erfarenhet. Det gör att enkla jobb måste skapas.

Exempel som förekommit är att packa kundernas påsar i butiker.

– Vi vet inte vad som händer med dem som får sådana jobb. De kanske inte alls går vidare till mer kvalificerade arbeten utan fastnar. De enkla jobben ger inte någon erfarenhet som är värdefull i reguljära jobb.

Tidigare forskning visar att oavsett arbetstagarens bakgrund är en subventionerad anställning den säkraste vägen till ett icke- subventionerat arbete.

– Enkla jobb i den form vi talar om är ganska långt ifrån ett vanligt jobb på den svenska arbetsmarknaden, som ju kräver minst gymnasiestudier.

Så vad ska politikerna göra?

– Satsa på att ge de nyanlända mycket tid med sin handläggare, arbetsförmedlare eller någon privat aktör, öka valideringsinsatserna och få in fler i subventionerade jobb.

Pernilla Andersson Joonas forskning visar att intensifierad handledning och coachning är ett bra sätt att lotsa nyanlända till arbete och studier.

– I våra kvantitativa studier har det bevisad effekt, det handlar om antal timmar, antal ärenden per handläggare och så vidare. Men vi vet inte vad som händer under handledningen, om det är något specifikt innehåll som avgör resultatet. Vi har inte gjort intervjuer.

Pernilla Andersson Joona har tillsammans med två forskarkolleger även utvärderat den etableringsreform som sjösattes 2010. Rapporten Reforming the integration of refugees presenterades hösten 2016.

Reformen infördes för att politikerna ansåg att etableringen gick för långsamt. Innan 2010 var tanken att de nyanlända skulle lära sig svenska först och sedan komma ut i jobb eller utbildning.

Med det nya arbetssättet ska svenskundervisningen ske parallellt.

Går det snabbare att etablera sig i arbete och eller studier idag än tidigare?

– Nej, forskningen har visat att det inte är någon större skillnad. Tvärtom är det ganska stabilt över åren. Det tar ganska lång tid oavsett konjunktur och insatser. Det verkar heller inte spela någon roll varifrån flyktingarna kommer.

Karin Lindgren Strömbäck, reporter
karin.lindgrenstromback@sekotidningen.se

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

”Jag är ung och har inte behövt kriga”

”Jag är ung och har inte behövt kriga”

– Varför ska man vara med i facket och betala medlemsavgift när alla får ta del av villkoren som vi förhandlar fram? Frågan lyfts när Sekos vice ordförande, Gabriella Lavecchia, besöker klubb Fastigheter i Stockholm, som en del av medlemsveckan. Läs mer

Facklig seger när MTR tar över städning

Den 1 maj tar MTR över städningen av pendeltågen i Stockholm. Enligt Seko innebär övergången en facklig seger för medlemmarna, då viktiga villkor behålls eller stärks. Läs mer

6F:s lönerapport får kritik

6F:s lönerapport får kritik

Det blev en hel del mothugg och kritik när 6F:s och Katalys rapport ”Lågt lönemärke gynnar högavlönade” diskuterades på ett seminarium i Stockholm på tisdagen. Läs mer

Facklig företrädare fick rätt – JK kritiserar Kriminalvården

Facklig företrädare fick rätt – JK kritiserar Kriminalvården

Kriminalvården får kritik av Justitiekanslern, JK, för att en regionchefer brutit mot repressalieförbudet i grundlagarna. Offentliganställda får inte straffas för att de uttalar sig om sin arbetsplats i media. Läs mer

”Erfarenhet borde synas på lönen”

”Erfarenhet borde synas på lönen”

– Jag är trygg i min yrkesroll och kan bemöta de intagna på ett helt annat sätt idag jämfört med när jag var ny på jobbet, säger Anette Skrydtrup, kriminalvårdare på häktet i Helsingborg. Läs mer

Ny rapport: Arbetare missgynnas av lågt lönemärke

Ny rapport: Arbetare missgynnas av lågt lönemärke

De privatanställda tjänstemännens löner har ökat mer än arbetarnas vid flera avtalsperioder sedan sedan industriavtalets tillkomst 1998. För att vända trenden behövs ett högre ”märke” och samtidiga låglönesatsningar. Läs mer

Många brev med narkotika på Posten

Brevbärare och postombud riskerar att oskyddade exponeras för den extremt farliga drogen fentanyl. Arbetsmetoder för att göra postpersonalen tryggare har tagits fram. Läs mer

”Vi är som Sherlock Holmes”

”Vi är som Sherlock Holmes”

Läs mer

Med jämlikhet i fokus

Med jämlikhet i fokus

Kadir Kasirga kom till Sverige från Kurdistan som 15-åring. Efter många år som fackligt aktiv i Seko kandiderar han i höst till riksdagen för Socialdemokraterna.
 Läs mer

Vem vill jobba mer?

Vem vill jobba mer?

Problemet är inte att det går dåligt för Sverige. Problemet är att våra gemensamma tillgångar är orättvist fördelade. Läs mer

En sjukförsäkring att lita på

"Vi förväntar oss att en samlad arbetarrörelse gör gemensam sak för att utveckla den svenska modellen där en rättvis och trygg sjukförsäkring är självklar!" Det skriver Agneta Tiger Seko och Ingemar Nilsson, riksdagsledamot (S). Läs mer

Ingen tar betalt på ersättningsbussen – inga problem tycker SL

I maj sparkades konduktörerna på Tvärbanan i Stockholm. Istället ska resenärerna själva ”blippa” sina Läs mer

Sparkade av ISS – kräver jobbet tillbaka

Sparkade av ISS – kräver jobbet tillbaka

ISS har avskedat fyra biljettkontrollanter av personliga skäl. ISS uppger att de fyra validerat sina egna SL-kort, vilket skulle vara att likställa med fusk eller bedrägeri. Seko har ogiltigförklarat samtliga avsked och menar att de fyra enbart följt företagets instruktioner. Läs mer

Tull vill att brevbärare knarkspanar

Tull vill att brevbärare knarkspanar

Tullkriminalen vill använda brevbärare som spanare, det väcker obehag och frågor om säkerhet och ansvar. Men brevhemligheten väger tungt. Läs mer

MTR tar över städning av pendeln

MTR tar över städning av pendeln

MTR och Solreneriet inleder fackliga förhandlingar om att MTR ska ta över städningen av pendeltågen i Stockholm. Läs mer

Green cargo behöver lokförare – värvar offensivt

Green cargo behöver lokförare – värvar offensivt

Green cargo behöver rekrytera omkring 100 nya lokförare per år de närmaste åren. Nu tar man till nya grepp för att locka till sig folk. Läs mer

Konfliktfylld fransk vår

Konfliktfylld fransk vår

Idag, torsdag, har hälften av alla tåg ställts in. Järnvägspersonalen protesterar mot regeringens planer för spårtrafiken. Samtidigt strejkar statsanställda mot personalminskningar. Läs mer

Bring Citymail får nya ägare

Bring Citymail får nya ägare. Norska Posten säljer brevverksamheten till det tyska investmentbolaget Allegra Capital. Läs mer

Efter metoo – de efterlyser visselblåsare på sjön

Efter metoo – de efterlyser visselblåsare på sjön

På Youtube finns videon #lättaankar, där kvinnor inom svensk sjöfart vittnar om grova övergrepp och sexuella trakasserier på jobbet. Ett Metoo-upprop i branschen har samlat 1150 underskrifter. Läs mer

Strejkbrytare

En anställd som arbetar trots att arbetsplatsen är försatt i blockad eller strejk.