Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Tema: Hot och våld
Foto: Hans-Peter Bloom
Reportage

TEMA: Empati minskar risk för hot och våld

En mer empatisk attityd hos personal som arbetar med myndighetsutövning minskar risken för hot och våld. Klienter och intagna måste få möjlighet att backa utan att förlora ansiktet. Ett annat bemötande förutsätter dock hög personaltäthet. Annars blir det meningslöst.

8 april 2013 09:02

I Societetshuset dansade överklassen för hundra år sedan. Efter kallbadet var det dags för en svängom i Ryds brunns vackra byggnad.

I dag är Societeten en plats där unga killar som behöver stöd och behandling bor. Ett pingisbord tar upp näsan hela utrymmet där  dansbanan tidigare tronade.

Ryds brunn är ett av Statens institutionsstyrelses, Sis, behandlingshem för ungdomar. Hit kommer pojkar mellan 13 och 20 år som tvångsomhändertagits för psykosociala problem, missbruk och/eller kriminalitet.

Ett allt vanligare inslag i de ungas bagage är olika neuropsykiatriska diagnoser, som ADHD.

Societeten är en av tre avdelningar och den enda som finns i en tidigare badhusbyggnad. Här är killarna den sista perioden innan de lämnar Ryds brunn.

– Det ska vara så hemtrevligt som möjligt, säger Mikael Andersson, behandlingsassistent och huvudskyddsombud.

Som huvudskyddsombud är Mikael Andersson alltid medveten om de risker som finns på en institution som Ryds brunn. Hot och våldssituationer kan uppstå när som helst i en miljö där  ungdomarna vistas mot sin vilja.

Riskbedömningar görs men institutionschefen Lars Fredriksson säger att personalen lika gärna kan singla slant, eftersom riskbedömningar är ett trubbigt instrument.

– Tre gånger per dag gör vi en bedömning av hur stor risken är för våld på kort sikt. I hälften av fallen är bedömningen korrekt. Så är det överallt. Informationen vi får har vi dock nytta av i vårt arbete, så det ska förstås finnas kvar, säger han.

Arbetet för att minska hot och våld är något som engagerar hela personalen. Mottot är att alla måste skyddas, såväl anställda som ungdomar.

Ryds brunn är en delvis låst enhet, men det märks inte på utsidan. Här finns inga staket, inga stängsel, ingen taggtråd. Institutionen ligger i samhället Ryd med en välkänd båttillverkare som närmaste granne.

Säkerhetsfrågorna är viktiga och inte minst det som i branschen kallas dynamisk säkerhet. Det vill säga det som bygger på  relationer i stället för teknisk utrustning.

Därför har personalen på Ryds brunn fått olika typer av utbildning, inte minst i Sis egen konfliktlösningsmetod No power, no lose.

Metoden är framtagen av en tidigare chef inom myndigheten, och lanserades 2002.

No power no lose går ut på att sätta gränser med hjälp av motiverande samtal, lugna ner en situation genom att låta ungdomarna få tid och fysisk distans att reflektera. Personalen kan föreslå vägar ut ur konflikter, lösningar i stället för att gå i klinch. När samtal inte längre hjälper ska personalen skydda sig.

– Vi ger ungdomarna tid, det kan ta en timme att lugna sig. I stället för att reagera omedelbart som vi tidigare gjorde, i fostringssyfte. Då kunde vi ha ett slagsmål efter fem minuter när någon med flit spillt ut ett glas mjölk, förklarar Lars och Mikael.

Förr var det här-och-nu som gällde. Attityden var att ungarna skulle ”lära sig att genast torka upp efter sig”. I dag får barnen en väg ut ur situationen, alla kanbacka utan att tappa ansiktet. Diskussionen om varför det inte är okej kan man ta senare. För ogillar beteendet gör personalen fortfarande.

Lars Fredriksson anser att tid är a och o.

– Vi har en kille som kan skrika och härja. Om vi låter honom springa in i sitt rum och slå igen dörren efter sig hör vi efter en stund att han duschar. Så kommer han ut och säger: Ska vi köra pingis?

I dag ska alla institutioner arbeta med metoden och i alla fall närma sig målet: en lugnare och säkrare miljö med färre inciden- ter, färre och kortare avskiljningar av ungdomarna.

Avskiljning är Sis begrepp för isolering. Om en ungdom utövar våld som inte kan stoppas eller om han eller hon är kraftigt drogpåverkad får avskiljning användas, men i högst 24 timmar.

Ryds brunn har fått ner antalet avskiljningar, på Societeten var det bara en förra året, men framför allt har tiden som ungdomarna hålls isolerade minskat. Från flera timmar till i snitt 35 minuter.

Mikael Andersson:

– Det är stor skillnad om vi jämför fyra fem år tillbaka. Mycket stoppas i sin linda. Tyvärr är det nog ofrånkomligt att situationerna uppstår, ungdomarna är en mycket utsatt grupp, men vi ska kunna hantera det.

Även incidenter där personal utsatts har minskat, det är i alla fall den känsla som Mikael har. Det finns ingen tillförlitlig statistik som bevisar det. Sis system för incidentrapportering har fungerat dåligt  och har nyligen bytts ut.

Utbildningen i No power no lose innehåller flera delar, förutom lagar, regler och förhållningssätt finns en del om självförsvar.

– I början satsade vi enbart på självförsvarsdelen. Nu ligger tyngdpunkten på förhållningssätt, säger Camilla Larsson, be- handlingsassistent och instruktör för No power no lose. Det är hon som tränar kollegerna i metoden.

Efter en tid ville både ledning och personal gå vidare med arbetet. Inte minst efter att medierna uppmärksammat systemet med avskiljning och Socialstyrelsen genomfört en särskild tillsyn av Sis och utfärdat några nya regler.

Något behövde göras.

Ryds brunn utökade utbildningen och introducerade fler stödjande samtalsmetoder.

– Det har tagit tid. Och varit arbetsamt, men givande, säger Mikael Andersson. Det fungerar förebyggande eftersom killarna vet hur vi jobbar.

Lars Fredriksson är nöjd men skulle vilja ge personalen mer tid att träna. Han berättar att en kollega har realistiska träningar med skådespelare. Det är något som Lars ser som en möjlig fortsättning. Camilla och Mikael drar efter andan och småskrattar åt chefens idé. Finns resurser? undrar de.

–Nej, bara för att klara verksamheten behöver jag plussa på med åtta nio till våra 47anställda. I stället har jag besparingskrav på mig.

För det är klart att även personaltäthet påverkar risken för hot och våld. God bemanning är en förutsättning för att arbeta säkert.

–Det händer rätt ofta att vi är på gränsen för säkerheten, säger Mikael Andersson.

Vad gör du då?

– Ja, vad gör jag, hoppas på att snabbt få vikarier.

 

Karin Lindgren Strömbäck, reporter
karin.lindgrenstromback@sekotidningen.se

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

ISS: Vi har vidtagit tillräckliga åtgärder

ISS: Vi har vidtagit tillräckliga åtgärder

ISS har vidtagit tillräckliga åtgärder när det gäller de sexuella trakasserierna på biljettkontrollen. Det säger ISS affärsområdeschef Ulrika Andersson. Läs mer

Fransk strejkvåg når energisektorn

Fransk strejkvåg når energisektorn

Franska energiarbetare stänger av strömmen för dåliga arbetsgivare och lovar samtidigt att leverera billigare el till hushållen. - Vi vill tvinga regeringen till att helt lägga om kurs, säger Rachel Neis, hos gasföretaget GRDF. Läs mer

Sextrakasserier på ISS till AD

Sextrakasserier på ISS till AD

Seko och Almega kunde inte komma överens om hur problemen med sexuella trakasserier på ISS biljettkontroll ska lösas. Seko förbereder nu en stämning till Arbetsdomstolen. Läs mer

”Jag är ung och har inte behövt kriga”

”Jag är ung och har inte behövt kriga”

– Varför ska man vara med i facket och betala medlemsavgift när alla får ta del av villkoren som vi förhandlar fram? Frågan lyfts när Sekos vice ordförande, Gabriella Lavecchia, besöker klubb Fastigheter i Stockholm, som en del av medlemsveckan. Läs mer

”Erfarenhet borde synas på lönen”

”Erfarenhet borde synas på lönen”

– Jag är trygg i min yrkesroll och kan bemöta de intagna på ett helt annat sätt idag jämfört med när jag var ny på jobbet, säger Anette Skrydtrup, kriminalvårdare på häktet i Helsingborg. Läs mer

Facklig seger när MTR tar över städning

Den 1 maj tar MTR över städningen av pendeltågen i Stockholm. Enligt Seko innebär övergången en facklig seger för medlemmarna, då viktiga villkor behålls eller stärks. Läs mer

Många brev med narkotika på Posten

Brevbärare och postombud riskerar att oskyddade exponeras för den extremt farliga drogen fentanyl. Arbetsmetoder för att göra postpersonalen tryggare har tagits fram. Läs mer

”Vi är som Sherlock Holmes”

”Vi är som Sherlock Holmes”

Läs mer

Med jämlikhet i fokus

Med jämlikhet i fokus

Kadir Kasirga kom till Sverige från Kurdistan som 15-åring. Efter många år som fackligt aktiv i Seko kandiderar han i höst till riksdagen för Socialdemokraterna.
 Läs mer

Vem vill jobba mer?

Vem vill jobba mer?

Problemet är inte att det går dåligt för Sverige. Problemet är att våra gemensamma tillgångar är orättvist fördelade. Läs mer

En sjukförsäkring att lita på

"Vi förväntar oss att en samlad arbetarrörelse gör gemensam sak för att utveckla den svenska modellen där en rättvis och trygg sjukförsäkring är självklar!" Det skriver Agneta Tiger Seko och Ingemar Nilsson, riksdagsledamot (S). Läs mer

Ingen tar betalt på ersättningsbussen – inga problem tycker SL

I maj sparkades konduktörerna på Tvärbanan i Stockholm. Istället ska resenärerna själva ”blippa” sina Läs mer

6F:s lönerapport får kritik

6F:s lönerapport får kritik

Det blev en hel del mothugg och kritik när 6F:s och Katalys rapport ”Lågt lönemärke gynnar högavlönade” diskuterades på ett seminarium i Stockholm på tisdagen. Läs mer

Tull vill att brevbärare knarkspanar

Tull vill att brevbärare knarkspanar

Tullkriminalen vill använda brevbärare som spanare, det väcker obehag och frågor om säkerhet och ansvar. Men brevhemligheten väger tungt. Läs mer

Facklig företrädare fick rätt – JK kritiserar Kriminalvården

Facklig företrädare fick rätt – JK kritiserar Kriminalvården

Kriminalvården får kritik av Justitiekanslern, JK, för att en regionchefer brutit mot repressalieförbudet i grundlagarna. Offentliganställda får inte straffas för att de uttalar sig om sin arbetsplats i media. Läs mer

Ny rapport: Arbetare missgynnas av lågt lönemärke

Ny rapport: Arbetare missgynnas av lågt lönemärke

De privatanställda tjänstemännens löner har ökat mer än arbetarnas vid flera avtalsperioder sedan sedan industriavtalets tillkomst 1998. För att vända trenden behövs ett högre ”märke” och samtidiga låglönesatsningar. Läs mer

Sparkade av ISS – kräver jobbet tillbaka

Sparkade av ISS – kräver jobbet tillbaka

ISS har avskedat fyra biljettkontrollanter av personliga skäl. ISS uppger att de fyra validerat sina egna SL-kort, vilket skulle vara att likställa med fusk eller bedrägeri. Seko har ogiltigförklarat samtliga avsked och menar att de fyra enbart följt företagets instruktioner. Läs mer

MTR tar över städning av pendeln

MTR tar över städning av pendeln

MTR och Solreneriet inleder fackliga förhandlingar om att MTR ska ta över städningen av pendeltågen i Stockholm. Läs mer

Efter metoo – de efterlyser visselblåsare på sjön

Efter metoo – de efterlyser visselblåsare på sjön

På Youtube finns videon #lättaankar, där kvinnor inom svensk sjöfart vittnar om grova övergrepp och sexuella trakasserier på jobbet. Ett Metoo-upprop i branschen har samlat 1150 underskrifter. Läs mer

Medlare

En person som kallas in om parterna inte kan komma överens och det inte går att komma längre i förhandlingarna. Medlare utses av Medlingsinstitutet.