Meny

Tipsa ossom nyheter

Maila eller ring 070-523 53 76

Nyhet

Arbetsmiljöbrott på Euromaint

En anställd på Euromaint föll och fick frakturer i höften och högerhanden när han arbetade på taket till en av SJ:s personvagnar. Bolaget har nu fått ett strafföreläggande med företagsbot på 300 000 kronor för arbetsmiljöbrott.

3 september 2014 16:35

Olyckan inträffade den 10 juli 2012 i Euromaints verkstad på rangerbangården i Malmö. En tätningslist till en taklucka på en av SJ:s vagnar skulle bytas ut.

Det saknades fästpunkter för fallskyddsselens lina vid det spår arbetsledningen valt att använda för arbetet, och den stege som användes var för kort och utan förankring.

När reparatören skulle gå ner från taket var han tvungen att glida ner från takkanten för att nå ner till stegen. Han kom då åt stegen som välte. Reparatören föll ner mot betonggolvet och ådrog sig i fallet frakturer i höften och höger hand.

Arbetsmiljöverket konstaterade efter olyckan att Euromaint på flera sätt brustit i sitt arbetsmiljöarbete.

* Företaget hade gjort en riskanalys över takarbete som föreskrev att fallskyddssele skulle användas vid arbete på tågvagnstak. Den regeln kunde dock inte följas då det saknades infästningspunkter för fallskyddsselens lina.

* Trots att företaget kände till att det saknades fästpunkter för linan genomfördes ingen dokumenterad undersökning och riskbedömning om vilka andra säkerhetsåtgärder som kunde ha genomförts för att erhålla motsvarande skydd mot fall då stegen som användes som tillträdesled inte var anpassad efter tågvagnen.

Bristerna var sådana att Arbetsmiljöverket vände sig till Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål (Rema) i Malmö med en begäran om åtalsprövning.

”Enligt Arbetsmiljöverkets bedömning har företaget medvetet utsatt arbetstagaren för risker eftersom det aktuella arbetet tilläts utan fallskyddsutrustning”.

Remas prövning visade att skyddsansvarig vid Euromaint av oaktsamhet inte levt upp till sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagen att förebygga olycksfall. Och därigenom av oaktsamhet orsakat reparatörens skada.

Euromaint AB har därför fått ett strafföreläggande med företagsbot på 300 000 kronor för arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada. Euromaint har godkänt föreläggandet.

 

Hans Olof Wiklund
redaktionen@sekotidningen.se

Relaterade ämnen

Dela det här

Kommentera

Klicka här för att läsa våra villkor för kommentarer.

Depression vanligt bland sjömän

Depression vanligt bland sjömän

Mer än var fjärde sjöman visar tecken på depression. Orsakerna är bland annat dålig mat, isolering från anhöriga och långa tjänstgöringar. Det visar en studie om sjömäns hälsa gjord av Yale och Sailor’s society. Läs mer

Lagom stress är en del av arbetet på Sjöfartsverket

Lagom stress är en del av arbetet på Sjöfartsverket

– Jag skriver en lista och bockar av varje sak som jag har gjort när det blir körigt på jobbet, säger Janet Floreng Lindfors som arbetar som administratör på Sjöfartsverket i Malmö. Läs mer

Arbetsmiljöverket kritiserar Strukton

Arbetsmiljöverket kritiserar Strukton

Efter en inspektion på Strukton rail riktar Arbetsmiljöverket kritik mot företagets arbetsmiljöarbetet. Bolaget har två månader på sig att svara hur man ska åtgärda bristerna. Läs mer

SJ får vite för dålig arbetsmiljö

SJ döms att betala 600 000 kronor i vite på grund av att man inte rättat sig efter Arbetsmiljöverkets förbud rörande arbete på bangården i Hagalund. Läs mer

Ny föreskrift om social arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket ska nu utfärda en ny föreskrift om social arbetsmiljö. Den behandlar ohälsosam arbetsbelastning, konflikter och kränkande behandling, samt att arbetstidens förläggning inte får leda till ohälsa. Läs mer

Euromaint varslar i Luleå

30 tjänster ska bort på Euromaints verkstad i Luleå. Förhandlingarna med facket inleds inom kort. Läs mer

Arbetsmiljöbrott på Euromaint

En anställd på Euromaint föll och fick frakturer i höften och högerhanden när han arbetade på taket till en av SJ:s personvagnar. Bolaget har nu fått ett strafföreläggande med företagsbot på 300 000 kronor för arbetsmiljöbrott. Läs mer

Euromaint döms för arbetsmiljöbrott

Annandag jul 2010 skadades en av Euromaints anställda vid bärgning av ett urspårat tåg i Solna. Solna tingsrätt har nu dömt bolaget att betala 400 000 kronor i företagsbot för arbetsmiljöbrott. Läs mer

Slår fast sambandet asfalt – cancer

Arbete med asfalt innebär hälsofaror, och kan öka risken för cancer. Det slår nu det franska folkhälsoinstitutet fast i en rapport. Facken är nöjda. Läs mer

Fransk cancerdom förvånar

För tre år sedan avled en fransk kärnkraftsarbetare i cancer. Nu döms arbetsgivaren, elbolaget EDF, till dryga skadestånd. Domen väcker förvåning i Sverige. Läs mer