Arbetsmiljöverket och Elsäkerhetsverket har tagit fram en ny handbok om vem som har ansvar för säkerheten vid arbeten med risk för elektrisk fara.

Peter Tunell, inspektör vid Elsäkerhetsverket, är det anläggningsägaren eller arbetsgivare i elbranschen som har ansvaret? 

– Många privatpersoner tror att elnätsägaren äger elskåpet där elmätaren sitter ute vid stugan. Men det är faktiskt kunden.

Det är en aspekt som gör att alla inte kontrollerar sina mätarskåp som de borde göra. 

Peter Tunell
Peter Tunell, elinspektör på Elsäkerhetsverket.

Finns det krav på att jag som privatperson ska byta ut mitt gamla elskåp?

– Nej. Men du har ansvar för att säkerställa att anläggningen är säker. Det finns ett tydligt krav i elsäkerhetslagen om det.

Vi har även föreskrifter som talar om att innehavaren ska kontrollera sin egen anläggning så att den är säker. Tyvärr känner många inte till det. 

Skulle olyckorna som flera elmontörer drabbas av vid byten av elmätare kunna förhindras om fler kände till hur ansvarsfördelningen ser ut? 

– Ja. Sedan vill ingen att någon ska göra sig illa. Men som privatperson är man inte alla gånger så kunnig inom el och förstår inte när det kan bli farligt. Elsystemet åldras som allting annat.

Vi har föreskrifter som talar om att innehavaren ska kontrollera sin egen anläggning.

Peter Tunell

Men få är ute och tittar till sitt mätarskåp. Då ringer man kanske inte heller en elektriker och ber dem att kontrollera det. 

Förra året anmäldes 25 olyckor och tillbud som skett vid mätarbytena, kan det bli liknande statistik i år? 

– Det kan vi nog befara. Men förhoppningsvis är det duktiga personer som gör bytena. Det finns idag väldigt bra rutiner framtagna av energibranschens parter.

De har även ställt kunskapskrav på dem som ska genomföra bytena. Följs rutinerna till punkt och pricka ska risken vara väldigt liten för att en elmontör kommer till skada. 

Skyldigheter för den med en starkströmsanläggning

Pargraf 6 i elsäkerhetslagen (2016:732) säger: 

Den som innehar en starkströmsanläggning ska se till att 

1. det fortlöpande kontrolleras att anläggningen ger betryggande säkerhet mot personskada och sakskada, och
   2. arbete som utförs på eller i anslutning till anläggningen görs på ett sådant sätt och utförs av eller under ledning av personer med sådana kunskaper och färdigheter att betryggande säkerhet ges mot personskada och sakskada.

Källa: Elsäkerhetslagen