Tågvärdar och bussförare sticker ut i statistiken över våld och hot på jobbet. Arbetsmiljöverket ska nu inspektera 300 arbetsplatser inom kollektivtrafiken.

– Hot och våld är vårt absolut allvarligaste arbetsmiljöproblem, säger Ola Brunnström, skyddsombud på Pågatågen i Skåne, och välkomnar Arbetsmiljöverkets satsning.

– Hot och våld är vårt absolut allvarligaste arbetsmiljöproblem. säger Ola Brunnström, skyddsombud på Pågatågen.

Arbetsmiljöverket ska kontrollera hur arbetsgivarna inom kollektivtrafiken förebygger hot och våld. Inspektörerna ska ta reda på hur arbetsgivarna bedömer riskfyllda situationer och om de sätter in de åtgärder som krävs. 

Personal på tåg och bussar ligger över genomsnittet i statistiken över anmälda arbetsolyckor orsakade av just våld och hot och som lett till sjukskrivning. För tågvärdar och tågmästare berodde 27 procent av alla anmälda arbetsolyckor under åren 2014 och 2018 på det. Det kan jämföras med 7 procent som är genomsnittet för förvärvsarbetande i alla yrken.

Vi kan inte bara rycka på axlarna åt hoten.

Ola Brunnström, skyddsombud

Ola Brunnström berättar om flera hundra anmälningar om hot och våld årligen på Pågatågen. Hot som ”nästa gång ska jag döda dig” kan förekomma i samband med avisering av biljetter.

– Vi kan inte bara rycka på axlarna åt det eftersom vi vet att hoten kan leda till våld, säger han och nämner att kollegor blivit misshandlade, skallade och spottade på.
– Hoten kan ibland göra mer skada än själva våldet. Anställda blir rädda för att jobba. De kan bli rädda för folk som i sin tur kan leda till att de kan bli av med jobbet.

”Larmknapp är ingen förebyggande åtgärd”

Skyddsombuden på Pågatågen har länge krävt att tågvärdarna ska få arbeta två och två. Efter allvarliga händelse med både hot och våld under 2013 använde skyddsombuden sin rätt att stoppa jobbet. Arbetsmiljöverket svarade med att kräva dubbelbemanning på kvällar och helger.

Skyddsombudsstopp

Skyddsombudsstopp, eller så kallade skyddsstopp, innebär att när det finns en omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa har skyddsombud enligt Arbetsmiljölagen rätt att avbryta arbetet.

–Arbetsgivaren tog bort det för cirka tre år sedan då dubbelbemanningen ersattes med ett larm. Det är inget bra sätt. När man använder larmknappen har hot eller våld redan hänt. Det är ingen förebyggande åtgärd.

Ola Brunnström tycker att det är bra att Arbetsmiljöverket uppmärksammar arbetsmiljön för anställda inom kollektivtrafiken.

300 arbetsplatser kommer att få besök. I de fall inspektörerna hittar brister kommer de att ställa krav på åtgärder och följa upp. Senare i år ska Arbetsmiljöverket presentera resultatet i en rapport,

Sekos undersökning: Hot och våld är vardag

Även Sekos medlemsundersökning från hösten 2019 visar att hot och våld är vardag för dem som viserar biljetter och ger service till resenärerna. Varannan svarade i undersökningen att de utsätts för hot dagligen, nästa dagligen eller någon gång i veckan på arbetsplatsen. Nästan en av fem svarade att våld förekommer dagligen, nästan dagligen eller någon gång under veckan.