Hälften av de ombordanställda tågvärdarna har svarat att det förekommer hot, minst någon gång varje vecka. 19 procent uppger att det sker varje dag eller nästan varje dag.

20 procent svarar att det förekommer våld minst någon gång varje vecka. Fem procent uppger att det förekommer dagligen eller nästan dagligen.

16 procent av medlemmarna svarar att det ofta förekommer sexuella trakasserier.

Hot och våld har ökat

Jämfört med en undersökning som Seko genomförde 2009 har problemen med hot och våld ökat kraftigt.

Undersökningen visar att störst risk för att utsättas för hot och våld är när ombordanställda arbetar ensamma och/eller viserar biljetter. 72 procent av de ombordanställda har svarat att de arbetar ensamma dagligen eller nästan dagligen. Övergreppen kan ske vilken tid på dygnet som helst.

–Vi kräver att ensamarbetet upphör. Det behövs dubbelbemanning i varje tågset, säger Sekos utredare Kristoffer Arvidsson Thonäng, som skrivit rapporten.  

Seko menar att det finns stöd i lagstiftningen för att stoppa ensamarbetet.

–Det står att det ska finnas en påtaglig risk för hot och våld och vår undersökning visar med tydlighet att det är så det ser ut. Det är arbetsgivaren som ska visa att det inte finns, säger Kristoffer Arvidsson Thonäng.

Sekotidningen har pratat med en tågvärd som misshandlades under ett pass och hen menar att Sekos rapport stämmer väl med det han upplever. Särskilt svårt är det med allt ensamarbete.

–Många kollegor gråter när de kommer hem efter en arbetsdag, de känner sig så maktlösa, säger hen.

–Ingen ska tycka att det är värdelöst att gå till jobbet för att man vet att man ska jobba ensam i flera timmar. Ingen ska behöva jobba ensam.

Lägsta pris ett problem

Ytterligare ett problem, enligt Seko, är att den upphandlade regionaltrafiken i stort sett alltid går efter lägsta pris, och då finns det sällan ekonomiskt utrymme för dubbelbemanning. Seko känner inte till att någon tågupphandling haft krav på dubbelbemanning av tågen.

–Lägsta pris sätter press på personalens arbetsmiljö. Det kan förekomma att det är två tågvärdar vid vissa tider och på utvalda sträckor. I grunden är det en politisk fråga.  

Sekos medlemsundersökning visar att hot, våld och sexuella trakasserier ökar, men den officiella statistiken visar en motsatt trend. Enligt Arbetsmiljöverket är yrkesgrupperna inom kollektivtrafiken en av de mest utsatta. Samtidigt visar statistiken att färre ombordanställda utsattes för hot och våld 2018 än åren innan. Detsamma gäller lokförare, där påkörningar längs järnvägen räknas in i hot och våld.

AFA försäkring, som hanterar de kollektivavtalade avtalsförsäkringarna, visar en liknande utveckling.

Kan finnas mörkertal

Enligt Kristoffer Arvidsson Thonäng har de olika resultaten flera förklaringar. Statistik som Arbetsmiljöverket presenterar bygger på att arbetsgivarna rapporterar in svårare arbetsskador. Där kan det finnas ett mörkertal, det vill säga att allt inte rapporteras.

–Vilket i sin tur kan bero på tillvänjning, att personal och arbetsgivare efter år av problem bli luttrade, säger han. Så ska det förstås inte vara.

När det gäller AFA:s siffror bygger de på skador som lett till ersättning för arbetsskada.

–Det är inte alls givet att alla händelser är med där. Därför ligger vår undersökning troligen närmare sanningen och de nvisar att det blivit jättemycket värre, säger Kristoffer Arvidsson Thonäng.

Seko kräver stopp för ensamarbete, bättre offentlig upphandling, ökad samverkan i branschen för att hantera hot, våld och sexuella trakasserier, mindre tilltro till kamerabevakning samt att möjligheten att ge vissa resenärer tillträdesförbud ska utredas.