Frågan om bemanningen på Citypendeln aktualiserades häromåret av att tågen ibland kördes utan tågvärdar. Arbetsmiljöverket svarade att de hade påbörjat ett arbete om arbetsmiljön på Citypendeln och ville få utreda färdigt innan de tog något beslut om bemanningen. Det beskedet överklagades till regeringen av ett huvudskyddsombud som också ville att man skulle göra en kartläggning av förarnas arbetsmiljö.
Nu har regeringen slagit fast att man inte behöver utreda mer för att inse att det inte är tillfredsställande att föraren är ensam om något oförutsett händer. Det ska alltså finnas personal i vagnarna också.
Däremot anser regeringen att man inte behöver skynda på kartläggningen av förarnas arbetsmiljö.