1. Vilken är den viktigaste arbetsmiljöfrågan på din arbetsplats?

2. Varför blev du skyddsombud?

3. Hur funkar samverkan med arbetsgivaren på din arbetsplats?

Jonas Trässman Huvudskyddsombud på Vattenfall Services Nordic i Östhammar. Distributionselektriker och mätartekniker.
1. Den viktigaste arbetsmiljöfrågan är säkerheten. Vår bransch har haft stora problem med dödsolyckor och svåra skador. Så för oss är det viktigast att vi jobbar rätt eller så avbryter vi jobbet. Branschen har ju ändrats mycket också. Till exempel så har vi numera en instruktion på företaget som säger att vi inte ska såga i mörker.

2. Jag är engagerad i mitt jobb, då blir det naturligt att engagera sig i facket och i arbetsmiljöfrågorna. Jag har varit skyddsombud i fem år och huvudskyddsombud i två. Arbetsmiljöfrågorna intresserar mig och ju mer jag började växa in i rollen som skyddsombud, desto mer kände jag att intresset för frågorna ökade. En grundtanke som jag har är att man inte kan sitta och klaga om man inte engagerar sig. Om man tycker att något behöver göras så får man försöka åstadkomma bra lösningar, så det var därför jag blev skyddsombud.

3. Det funkar bra för det mesta. Företaget har som mål att vi tillsammans ska skapa Sveriges säkraste arbetsplats. Det är väldigt tydligt uppifrån, så egentligen finns det inga hinder. Men sedan är det ju alltid individer som måste ta rätt beslut på olika nivåer. Ett av de största problemen är egentligen att vi har för få skyddsombud.
Patrik Håkansson Huvudskyddsombud Post Nord, Malmö brevterminal.
Nattarbetare på brevterminalen.
1. Hos oss är den viktigaste arbetsmiljöfrågan den psykosociala arbetsmiljön. Framför allt kopplad till arbetstidsförläggningen, schema och anställningsomfattningen. Vi har mycket deltider och att sy ihop bra scheman är problematiskt och utmanande. Det uppstår lätt ett missnöje med arbetstider på grund av koncentrerade tidsfönster, framförallt på sen natt, tidig morgon och kvällstid vilket spiller över på hur den fysiska arbetsmiljön uppfattas. Vi har exempelvis svårt att få ihop schemaläggning med tillräcklig återhämtning för nattskiftet. 

2. Från början var det faktiskt en slump att jag fick uppdraget. Det behövdes ett skyddsombud på nattskiftet, och jag var skyldig det dåvarande huvudskyddsombudet en tjänst! Jag har alltid tyckt att nya grejer är roliga, och här kastades jag direkt in i utbildningar och sammanhang där jag fick lära mig mycket och träffa kollegor från hela landet. Nu har det gått 20 år sedan jag blev skyddsombud och 6,7 år sedan jag blev huvudskyddsombud. 

3. Jag tycker att det funkar bra med den terminalchef som vi har nu. Vi har en väldigt bra dialog och det är roligt att ha honom som motpart. Där finns det förståelse och ett ärligt intresse för arbetsmiljöfrågorna. Ibland brister det dock på nivån under, där har vi inte något organiserat forum där vi träffas, vilket kan spela in. 
Lotta Berge Regionalt skyddsombud, Seko Norr, Sundsvall
1. Som regionalt skyddsombud jobbar jag med Sekos alla branscher. Och eftersom de skiljer sig åt mycket så kan det vara väldigt olika. På vägjobb är det en viss sorts risker, på företag eller myndigheter med kontorsverksamhet ser riskerna annorlunda ut. Men en fråga som finns överallt är den psykosociala och organisatoriska arbetsmiljön. Hur människor mår på jobbet är viktigt i alla branscher. Det handlar om människan, inte om att man skadar sig för att man trampar ner i en grop eller skär sig, utan om hur vi kan påverka vår situation på jobbet. 

2. Jag kommer från en mansdominerad bransch från början, väg och ban. Där började jag engagera mig facklig för att jag tyckte att det ska vara schyst och riktigt på jobbet. Av samma anledning valde jag att engagera mig i arbetsmiljöfrågorna. Jag har ett intresse och tycker att det är viktigt att det ska vara schyst på jobbet på alla sätt. Att man som arbetstagare ska få det man har rätt till. 

3. Hur samverkan med arbetsgivaren ser ut är också väldigt olika, eftersom det är så många branscher och många olika arbetsgivare. Det finns både bra och dåliga exempel. Men jag tycker ändå att jag, under mina sju år som regionalt skyddsombud, har sett att många arbetsgivare börjar förstå vikten av att samverka med fack och skyddsombud. Fler börjar förstå att samverkan är bra för all. De dåliga exemplen finns också så klart. Men de är färre än de goda.