Transportstyrelsen rapport om säkerhetshöjande åtgärder vid vägarbeten, som gjordes på uppdrag av regeringen, presenterades i augusti.

Sekos ordförande är positiv till att rapporten lyfter fram flaggvakternas utsatthet och säkerhetshöjande åtgärder som fackförbundet drivit. Bland annat omledning av trafik vid vägarbeten.

– Men det saknas en del konkreta förslag. Samtidigt är det bra att man synliggör att det inte endast är en aktör som kan komma till rätta med att höja säkerheten. Det är många som måste samverka, väghållare, entreprenörer, bilister, politiker och myndigheter.

Valle Karlsson, Sekos förbundsordförande.

Valle Karlsson betonar vikten av att de olika aktörerna samlas och enas kring lösningar och vad respektive part kan bidra med.

– Risken är annars att ingen tar ansvar, säger han.

Högre böter för fortkörning vid vägarbeten är ett vallöfte från Socialdemokraterna. Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) har flera gånger sagt att Transportstyrelsen ska utreda möjligheten.

Högre böter för fortkörning

Nu konstaterar myndigheten att frågan inte har utretts, det är upp till andra instanser att föreslå ändringar i brottsbalken om penningbot och dagsbot för att möjliggöra högre böter. 

Seko har kämpat för frågan om högre böter i många år. Valle Karlsson är besviken:

– Det här borde inte vara en svår fråga att komma till rätta med. Jag förstår inte varför det går så otroligt trögt och jag köper inte riktigt argumentet att det skulle vara en fråga om formalia. Ingen har heller argumenterat för varför det skulle vara en dålig åtgärd. Men likt förbaskat så händer ingenting.

Det finns inga officiella riktlinjer för hastigheter förbi vägarbeten. Transportstyrelsen vill få ett bemyndigande att ta fram riktlinjer.

– Att ta fram riktlinjer, i den mening att hastigheter sänks, är väl bra om det är ett problem generellt att man har för höga hastigheter förbi vägarbeten. Det är lite svårt att kommentera det här innan riktlinjerna tagits fram, säger Valle Karlsson.

”Säkerhetshöjande åtgärder är luddiga”

Andreas Forsberg, ordförande för Sekos väg och ban branschorganisation, tycker att rapporten signalerar framsteg, även om de är minimala.

– Det är ett enormt arbete som är nedlagt under många års tid för att få till förändringar. Det är ett stort framsteg att man fick till den här utredningen.

Samtidigt önskar Andreas Forsberg att förslagen varit skarpare:

– Det är fina ord som sägs, som alltid. Man har jobbat så intensivt med dessa frågor under så pass många år inom företag, branschen, arbetsmiljöverket, i alla olika instanser, men vi har ändå inte kommit så långt. Förslagen är lite luddiga.

Sekos krav på åtgärder:

  • Kraftig höjning av fortkörningsböter vid vägarbeten och utökad hastighetsbevakning.
  • Vägarbetarnas arbetsmiljö får aldrig skäras ned på för att vinna en upphandling.
  • Väghållarna och Arbetsmiljöverket måste genomföra bättre inspektioner vid vägarbeten.
  • Minska antalet entreprenörsled till högst två för att öka möjligheten att utkräva ansvar.
  • ”Arbete på väg” bör bli en ny del av teorin för att få körkort.

Källa: Seko

Han syftar på att rapporten föreslår att vägskylten A20, varning för vägarbete, enbart ska sättas upp vid vägen om arbetstagare är på plats vid vägarbetet. Annars undermineras betydelsen av varningen, är slutsatsen i Transportstyrelsen rapport.

– Att A20-märket bara är uppsatt när man jobbar på plats höjer inte säkerheten. Förslaget lägger bara ansvaret på individen att visa hänsyn, istället för att föreslå en skarp åtgärd.

När det gäller oplanerade vägarbeten vill Transportstyrelsen att texten i trafikförordningen skrivs om. Föreskrifterna bör inkludera bärgningsarbete, fordonsservice och sjukdomsfall. Syftet är att trafikanter ska anpassa sin hastighet även vid denna typ av arbete.

Även det förslaget ger Anderas Forsberg inte mycket för, av samma anledning som A20-förslaget.

Ett problem som både han och Valle Karlsson ser är att vägarbetarnas arbetsmiljö skärs ned på i anbud för att vinna upphandlingar. Något borde göras för att komma åt detta.