En ny rapport från Seko om vägarbetarnas säkerhet visar att situationen är illa. Hela 91 procent svarar att de känner oro på grund av bristande säkerhet. 

Vägarbetarnas säkerhet

Theodor mejades ned på jobbet – efter fyra år döms föraren

Nyhet

Samma fråga ställdes 2009, 2011 och 2016. Vad som är tydligt är att utvecklingen bara förvärrats. 2009 var motsvarande siffra 47 procent, 2011 72 procent, 2016, 82 procent. 

– Det är inte okej. Det handlar inte längre om utan när någon blir ihjälkörd. Det är hög tid att det här tas på allvar, säger Valle Karlsson. 

Fler incidenter

Även incidenterna har ökat. Av de 1 026 vägarbetare som svarat på Sekos enkät har 72 procent varit med om någon incident på sin arbetsplats kopplat till trafiken – för tio år sedan var det 31 procent. 

Bilister som kör för fort pekas ut som det största problemet av anställda inom vägbranschen. Något som Sekotidningen har skrivit om i flera artiklar. Många vägarbetare har även berättat om att det blivit vanligare att de kallas grova könsord och blir spottade på av bilister. 

– Hänsyn finns inte längre. Man bara kör på som om vi är några pappfigurer som är i vägen för dem. Det blir bara värre och värre, har Dick Buch, linjemålare på Cleansol, tidigare sagt till Sekotidningen.

Fakta: Får motta skällsord

”En bilist som hoppade ur bilen och slog mig mot
huvudet men jag hann ducka när jag visade vart han
skulle åka.”

”En kollega fick en örfil av en bilist

”En bilist stannade när jag gjorde tecken om att
sänka hastigheten på Essingeleden, han och hans
passagerare kom ut och uppträdde väldigt hotfullt
men lämnade platsen när mina kollegor kom.”

• 14 procent uppger att de utsatts
för hot från trafikanter under det senaste året.

• 4 procent för våld.

• 36 procent har fått motta skällsord.

Källa: Seko

”Vad är priset?”

Valle Karlsson, förbundsordförande på Seko, menar att en orsak bakom den dystra utvecklingen, är konkurrerande entreprenörer som pressar ner priset för att vinna upphandlingar.

Vägarbetarnas säkerhet

Vägarbetare allt mer utsatta: ”Man är som en skräpbit på vägen”

Nyhet

– När alla kostnader ska pressas riskerar också säkerheten att få stå tillbaka. Vad är egentligen priset på en människas liv? Säkerheten får aldrig vara det som får stå tillbaka när kostnaderna ska hållas nere.

Seko kommer nu att försöka träffa flera partier i trafikutskottet för att få en majoritet att stötta förslaget om utökad hastighetsbevakning och kraftigt höjda fortkörningsböter vid vägarbeten. 

– Vår rapport utgör ett underlag som verkligen visar på allvaret i situationen. Vi kommer även uppvakta Trafikverket för att ta upp frågan om att fler arbetsplatskontroller behöver göras.

Sekos krav på åtgärder:

• Kraftig höjning av fortkörningsböter vid vägarbeten och utökad hastighetsbevakning.
• Vägarbetarnas arbetsmiljö får aldrig skäras ned på för att vinna en upphandling.
• Väghållarna och Arbetsmiljöverket måste genomföra bättre inspektioner vid vägarbeten.  
• Minska antalet entreprenörsled till högst två för att öka möjligheten att utkräva ansvar.
• ”Arbete på väg” bör bli en ny del av teorin för att få körkort.

Källa: Seko