–I grund och
 botten ser arbetsmiljöarbetet ut på samma 
sätt oavsett vad
 det handlar om.
 Det vill säga,
 det ska göras en
 risk­ och konsekvensanalys och åtgärder ska sättas in med den som grund, säger Helené Zallin.

– Samma tänk som alltid, med skillnaden att man måste ligga steget före. Ganska långt före.

Klimatet inte högst på agendan

Helené Zallin tror inte att klimatfrågorna per automatik kommer att ligga högst upp på agendan eftersom det dagsaktuella, det mest akuta, ligger närmast till hands att lösa. Är det problem med hot och våld eller psykosociala frågor vill alla lösa det först.

– Klimatfrågorna kommer, det kan man vara säker på. De ligger en bit fram och då finns en risk att de verkar ligga så långt fram i tiden att de glöms bort. Tills nästa heta sommar.

Rådet är att redan nu lyfta in frågan i arbetsmiljöplanerna och i förväg tänka på vilka behov som uppstår nästa gång det blir varmt. Hur klarar arbetsplatsen nästa sommar, hur många fläktar ska man köpa in, hur ska vi få skugga? och så vidare.

– Det är det som är systematiskt arbetsmiljöarbete, säger Helené Zallin.