Enligt de anställda berodde stötarna på att de nya uniformerna gav upphov till statisk elektricitet.

Det lokala skyddsombudet påpekade detta vid upprepade tillfällen till arbetsgivaren.

Våren 2019 hölls ett möte med skyddsombud och leverantören av uniformerna, men inga åtgärder vidtogs av arbetsgivaren.

Det ledde till att skyddsombudet lämnade in en 6:6 a-anmälan till arbetsgivaren och begärde där att en handlingsplan skulle tas fram.

Uniformsgrupp har utsetts

Därutöver begärde skyddsombudet att de anställda skulle få möjlighet att byta ut de uniformsdelar som gav upphov till stötarna mot uniformsdelar som inte orsakar statisk elektricitet.

Företaget svarade att det inte stämmer att inget gjorts för att komma till rätta med problemet.

Bland annat har en uniformsgrupp utsetts och de anställda har föreslagits att använda sköljmedel, lägga plagg i frysen eller att byta ut polyesterskjortan mot bomull.

Svaret föll dock inte skyddsombudet i smaken, och hen har nu lämnat in en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Den här artikeln är först publicerad i Elektrikern, som tillsammans med Fastighetsfolket och fem andra titlar ingår i LO Mediehus.