I november anmälde skyddsombud SJ till Arbetsmiljöverket för en kaotisk schemasituation som uppstått sedan SJ bytt planeringssystem.

Schemat kunde bland annat innehålla flera dagar utan angivna arbetstider och arbetstider kunde ändras dagen innan ett arbetspass.

Sekos skyddsombud vittnade om tårar, sjukskrivningar, uppsägningar och stress bland SJ:s personal.

Nu utreder Arbetsmiljöverket situationen, men processen är långsam och situationen fortfarande tuff för de anställda. Det berättar Camilla Pettersson, ersättande huvudskyddsombud på SJ Trafik.

– Läget är ganska oförändrat och folk mår lika dåligt nu som innan jul. Ledningen säger att de har förslag på lösningar, men vi har inte sett något konkret än, säger hon.

Hade hoppats på hårdare krav

Arbetsmiljöverket har gjort en första inspektion av arbetsmiljön. Det resulterade i krav på att SJ måste upplysa anställda om hur de ska hantera scheman och rapportera tid i det nya planeringssystemet, samt utreda risker vid införandet av schemasystemet.

Camilla Pettersson, ersättande huvudskyddsombud på SJ.

Skyddsorganisationen på SJ hade hoppats på hårdare krav från Arbetsmiljöverket.

– Vi vet ju om att riskanalyser ska göras och att handlingsplaner ska tas fram så fort det sker en förändring som påverkar oss. Det har ju SJ valt att inte göra när man köpte planeringssystemet. När vi väl har påbörjat arbetet med riskanalyser har vi blivit osams och kört fast, säger Camilla Pettersson.

Inget hot om vite

Hon förvånas över att Arbetsmiljöverket inte heller la något vitesföreläggande, det vill säga hot om böter om arbetsgivaren inte löser situationen.

– Det är första gången vi har fått ett så mjukt meddelande tillbaka från Arbetsmiljöverket. Ändå har processen pågått i flera år, där vi har försökt driva igenom riskanalyser och har identifierat risker som vi än i dag klassar som röda (oacceptabla risker, reds anm.), säger Camilla Pettersson.

”Ovanligt med vitesföreläggande direkt”

Arbetsmiljöverkets inspektör Hans Mittler förklarar att det är ovanligt med ett vitesföreläggande vid en första inspektion och att myndigheten har ställt de krav som de har ansett rimliga.

– Uppfyller de sedan inte kraven kan vi gå vidare till vitesföreläggande. Men först får de den här tiden på sig för att åtgärda bristerna, säger Hans Mittler.

Uppgivenhet hos SJ:s personal

I samma veva som Arbetsmiljöverket genomförde sin inspektion i januari uppmanade SJ anställda satt börja kolla sin telefon senast klockan 17 på lediga dagar för att upptäcka förändringar i lediga turer. Det fick SJ snabbt backa på.

– Det blev en himla storm från personalen, på sociala medier och i mejl. Facket tvistade om det direkt eftersom det inte fanns något sådant avtalat i kollektivavtalet, säger Camilla Pettersson.

”Man skakar på huvudet och vänjer sig till slut”

Camilla Pettersson börjar se en uppgivenhet hos sina kollegor.

– Folk orkar inte rapportera hur det är längre, de orkar inte skrika i samma utsträckning. Man skakar på huvudet och vänjer sig till slut, säger hon.

Vissa har sagt upp sig, andra funderar på om de ska lämna yrket.

– Det tar ju en stund att hitta och söka nytt jobb, sedan har man ju sin uppsägningstid. Jag tror inte riktigt att vi har sett de fulla konsekvenserna av detta, säger Camilla Pettersson.

SJ arbetar för att lösa situationen

SJ har tidigare uppgett för Sekotidningen att man jobbar för att hitta lösningar på situationen i samarbete med de fackliga organisationerna.

I handlingar som inkommit till Arbetsmiljöverket framkommer det också att väldigt höga sjuktal på grund av smittspridningen av covid-19 i januari har försvårat planeringssituationen ytterligare.