Skyddsombud på SJ har larmat om att många anställda mår dåligt av ohållbara scheman. De har nu anmält SJ till Arbetsmiljöverket. I ett mejl till Sekotidningen skriver Anders Holmsten, chef för Trafik på SJ, att ledningen är väl medveten om de konsekvenser som har uppstått för de anställda i samband med bytet av planeringssystem.

Anders Holmsten skriver att vissa problem väntades uppstå i bytet av planeringssystem, men att de bedömdes som hanterbara.

”När systemet gick live så uppstod nya fenomen som vi ej hade sett i testerna och som skapade stora problem i vår schemaläggning. De sista fem veckorna har hela organisationen samt systemleverantören varit i gång med att rätta till felaktigheter i princip dygnet runt”, skriver han.

Beklagar den dåliga framförhållningen

Anders Holmsten medger att detta har lett till dåliga scheman och bristande framförhållning och beklagar detta. SJ går nu igenom 6:6a-anmälningar tillsammans med fackliga representanter för att komma till rätta med problemen.

”Arbetet bedrivs både kortsiktigt för att lösa de mest akuta problemen och långsiktigt för att på sikt skapa förutsättningar för ett riktigt bra schema”, skriver Anders Holmsten.

Från början fanns det enligt skyddsombud planer på att schema publicerades för tre månader åt gången. Varför får personalen i stället sina scheman så sent som den 15:e månanden innan?

”Vår målbild är fortfarande att skapa scheman med längre framförhållning – för vissa grupper upp till tre månader – där man kan se längre fram i tiden vilka dagar och inom vilka tidsspann man kan förvänta sig att få arbeta”, skriver Anders Holmsten.