Det är brist på lokförare på SJ sedan många har slutat samtidigt som resandet har ökat efter pandemin.

Det behöver anställas 75 lokförare i år på SJ AB och ytterligare över 100 lokförare till dotterbolag som SJ Öresund, Krösatågen och Götalandståg.

– Det är ett ganska stort behov av lokförare som i första hand drivs av pensioneringar, men också den trafikökning som sker i Mälardalen och i södra Sverige, säger Dan Olofsson, chef för personalplanering på SJ.

Brist på lokförare i Mälardalen

Många lokförare behövs till exempel när SJ tar över ansvaret för Öresundstågs danska trafik i december.

I Mälardalen har det skett en 30-procentig ökning av trafik sedan MTR Mälartåg har fått nya tåg. Det har ökat konkurrensen om lokförare.

– Vi hade en högre omsättning av lokförare i november och december när den nya trafiken drog i gång i Mälardalen. Vi hade problem med scheman då, men vad som är relaterat till att man slutar är svårt att säga. Grundorsaken till personalomsättningen är brist på lokförare i Mälardalen, säger Dan Olofsson.

Mellan januari och mars i år har 30 lokförare slutat på SJ.

Facket: Missnöjda lokförare lämnar SJ

Enligt Sekos lokförarklubb på SJ i Stockholm/Hagalund har anmärkningsvärt många lokförare slutat. Lokförarklubben har tappat 30 medlemmar av 140 sedan december.

Enligt fackklubben uppger många lokförare att de har lämnat SJ för bland annat MTR Mälartåg eftersom de är missnöjda med SJ.

Mikael Hedlund i lokförarhytten på ett av SJ:s tåg.
Mikael Hedlund är ordförande för Sekos Lokförarklubb på SJ i Stockholm/Hagalund.

Sekotidningen har tidigare skrivit om att personalen på SJ har fått allt svårare att planera sina liv vid införandet av ett nytt schemasystem.

– Jag skulle tro att den största delen av de som har sagt upp sig har nästan i alla fall gjort det i direkt koppling till nya schemasystemet. De var trötta på hur det var redan innan och sen blev det extremt mycket sämre villkor från den ena dagen till den andra, säger Mikael Hedlund, ordförande för Seko Lokförarna SJ i Stockholm/Hagalund.

MTR Mälartågs vd Frida Ukmar säger att företaget har rekryterat över 200 lokförare sedan i somras till både MTR:s pendeltåg och MTR Mälartåg.

– Vi har fått många duktiga lokförare både direkt från yrkeshögskolorna och från andra branscher som gods. Sedan har vi fått en hel del från SJ utöver de som ingick i övergången till MTR Mälartåg, säger Frida Ukmar.

Lämnar SJ för MTR Mälartåg

Lokföraren Rasmus Holmberg sa upp sig på SJ i oktober för att börja på MTR Mälartåg i stället. Han insåg att han inte skulle få ihop jobbet på SJ med privatlivet och pendlingen från hemmet utanför Eskilstuna.

– Det fungerade inte i längden med familj och djur och sådana saker att lägga närmare tre timmar per dag på pendling och sedan inte kunna få reda på när man ska åka förrän några dagar i förväg, säger han.

För Rasmus Holmberg är det viktigt att få ett schema anpassat efter vilka tider man föredrar och ha en stabil dygnsrytm.

Porträtt på lokföraren Rasmus Holmberg, som jobbar på MTR Mälartåg.
Lokföraren Rasmus Holmberg sa upp sig på SJ och började jobba på MTR Mälartåg i stället när det blev för svårt att få ihop privatlivet med jobbet på SJ.

Tidigare kunde exempelvis lokförare på SJ som föredrog att arbeta mestadels på förmiddagar bli indelade i schemagrupper anpassade efter det.

– Under mina sista fyra år hade det vart ett sluttande plan på SJ, där man i princip har slutat ha fasta schemagrupper. Det blev mer blandgrupper där man jobbade alla tider, säger han.

Andra scheman på MTR Mälartåg

På MTR Mälartåg finns det en typ av schemagrupper som ska underlätta för lokförare att arbeta tider som de föredrar.

– Just nu har jag fått en schemagrupp där jag oftast börjar mellan klockan 5 och 7 på morgnarna och slutar mellan 14 och 16 på eftermiddagarna, med några undantag där jag börjar tidigare eller slutar senare. Det är en hyfsad dygnsrytm som funkar ganska bra med familjeliv, säger Rasmus Holmberg.

I november anmälde skyddsombud SJ till Arbetsmiljöverket sedan arbetsmiljön försämrats kraftigt efter införandet av ett nytt planeringssystem. Efter att SJ har tagit fram handlingsplaner för att komma till rätta med situationen har Arbetsmiljöverket nu avskrivit ärendet.

SJ och MTR Mälartrafik behöver lokförare

SJ AB behöver rekrytera 75 lokförare under 2022 och ytterligare 50 under 2023.

24 lokförare har hittills anställts i år. De börjar köra tåg i maj.

SJ:s dotterbolag behöver också rekrytera många lokförare under 2022. Bland annat 70 lokförare till SJ Öresund (varav 25 redan har anställts) och 45 lokförare till SJ Götalandståg (varav 10 nu har anställts). Det behövs också lokförare till Krösatågen och och SJ nord som trafikerar i Norge.

Även MTR Mälartåg behöver rekrytera lokförare. Just nu är behovet minst tio lokförare, men bolaget rekryterar gärna fler än så uppger vd:n Frida Ukmar.