Enligt Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson är Sveriges ekonomi stark. Men den nya regeringen går en tuff närtid till mötes med anledning av energikrisen, växande arbetslöshet, och en väldigt hög inflation, det vill säga stigande priser.  

– Hushållen kommer att drabbas från alla håll. Av hög inflation som tar köpkraft, av höga ränteutgifter.

– Den finansiella förmögenheten kommer urholkas av börsnedgångar. Bostadspriserna kommer falla, säger han. 

Att priserna ökar beror också på en alltför expansiv penningpolitik i framför allt USA, brist på varor, samt återstarten efter coronapandemin, enligt nationalekonomen Lars Calmfors.

Experten: Statsskulden kommer öka

Det högerkonservativa blocket har redan flaggat för flera förändringar för att hantera hushållens krympande plånbok, bland annat genom sänkta priser på el, drivmedel, och skatt.  

– Det kommer bli en belastning på de offentliga finanserna. Ett budgetunderskott är tänkbart, och en ökad statsskuld. Det kanske inte är så bra, men vi har stora säkerhetsmarginaler innan det skulle bli ett problem, säger Torbjörn Isaksson, som menar att det framför allt behövs kraftfulla arbetsmarknadspolitiska åtgärder de kommande åren.

LO:s chefsekonom Laura Hartman
Laura Hartman, chefsekonom på LO.

Laura Hartman, chefsekonom på LO, håller med. Men hon tror inte på högerblockets lösningar, exempelvis att fler skulle få jobb genom att man sänker a-kassans ersättningsnivå.

I stället borde mer pengar läggas på att rusta upp Arbetsförmedlingen, skapa fler subventionerade arbeten, och att arbetsmarknadsprogram tar in fler personer.

– Det finns mycket att göra, säger Laura Hartman. 

”Försämringar för arbetstagare”

Seko anser att en högerkonservativ regering kan leda till stora försämringar för arbetstagare. 

– Vi vet att en majoritet av de högerkonservativa partierna vill sänka a-kassan, kraftigt försämra sjukförsäkringen och begränsa skyddsombudens möjlighet att verka.

– Det får förödande konsekvenser för våra medlemmar, har förbundsordförande Gabriella Lavecchia tidigare sagt till Sekotidningen.

Sekos medlemmar jobbar bland annat inom sjöfarten, järnvägen, energisektorn, Kriminalvården, försvaret, och bygg och vägbranschen.