Många har märkt att lönen inte räcker lika långt. Det beror på att inflationen är hög och att mycket har blivit dyrare. Inte minst elen.

Nästa år tecknas nya kollektivavtal. Redan nu har fackets medlemmar uttryckt att de vill ha stora löneökningar som täcker upp för att allting har blivit dyrare.

Varnar för höga löneökningar

Men Lars Calmfors, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, ser en fara i att försöka höja lönerna mer än priserna i den här situationen.

Det skulle bara spä på inflationen och leda till att Riksbanken höjer räntan ännu mer, förklarar han.

– Det skulle trycka ner företagens lönsamhet och gå ut över produktion och sysselsättning på ett mycket olyckligt sätt, säger Lars Calmfors.

Har gått dåligt förr

Det hände under den höga inflationen på 1970-talet. Då fick facken igenom höga löneökningar. Men när lönerna ökade gick priserna upp och så höll det på fram och tillbaka.

Det slutade med att ekonomin gick dåligt och att lönerna till slut inte hade ökat mer än priserna.

– Sådant vill vi inte tillbaka till, säger Lars Calmfors.

Kommer ha mindre pengar

Inflationen beror på händelser i vår omvärld. Kriget i Ukraina gör att energi- och livsmedelspriser går upp.

Alltför expansiv penningpolitik i framför allt USA, återstarten efter coronapandemin och brist på varor har också bidragit till att priserna ökar.

Det har gjort oss alla fattigare och enligt Lars Calmfors får vi finna oss i att vi inte kommer att ha råd med lika mycket som tidigare.

– Sedan är det knappast rimligt att löneökningarna ligger så lågt som de har legat under tidigare år, säger han.

Kommande året blir tufft

Enligt Lars Calmfors är det svårt att säga om inflationen kommer att fortsätta öka eftersom det beror på världsläget.

Det kommande året lär vi få leva med en kombination av hög inflation och nedgång i ekonomin som blir svår för många företag och deras anställda, menar Lars Calmfors.

– Men vi tror att situationen nu är extrem. Förhoppningsvis sjunker elpriserna tillbaka till en mer normal nivå.