Sänkta skatter  

Du som jobbar kan få betala mindre skatt. Skattesänkningar på arbetsinkomster av något slag väntas ske under de kommande fyra åren om högerblocket intar regeringsställning. Samtliga partier på högersidan har olika sådana förslag.

Mer i plånboken för pensionärer?  

Alla partier vill höja pensionen. Några av partierna på högersidan vill dessutom att bostadstillägget ska höjas och avskaffa skillnaden i skatt mellan arbetsinkomster och pensioner.  

Rabatt på elpriser 

Ett högkostnadsskydd för elkonsumenter kan införas för att inte elräkningarna ska slå för hårt mot hushåll. Det är ett vallöfte från M, KD, SD och L. Men förslaget sjösattes först av den Socialdemokratiska regeringen, som gav Svenska kraftnät i uppdrag att utreda en konstruktion för högkostnadsskydd.

Minskad sjukförsäkring? 

Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna vill att man inte ska kunna vara sjukskriven lika länge som i dag. För att fler personer ska tillbaka till jobbet snabbare. Sverigedemokraterna har tidigare sagt nej till förslaget. Hur saken blir löst är i nuläget oklart.  

Lägre bränslepriser  

Reduktionsplikten kan ses över för att få ned priset på drivmedel. Enligt nuvarande lag måste biodrivmedel blandas in i fossila drivmedel. Kravet är 30,5 procent på diesel och 7,8 procent för bensin. Högerpartierna vill att det kravet ska minska.

A-kassan kan sänkas 

Den inkomstrelaterade ersättningen av a-kassan höjdes från 910 kronor per dag till 1 200 under coronapandemin. Höjningen var tillfällig och löper ut vid årsskiftet. Moderaterna vill att den återgår till den ursprungliga nivån, men inte Sverigedemokraterna.  

Lättnader i amorteringskravet? 

Boräntorna har stigit rejält i år. Att sänka eller slopa amorteringskravet har seglat upp som ett sätt att lindra hushållens ökade kostnader. KD, SD, Liberalerna är öppna för detta. M är inte helt emot, men vill först tillsätta en oberoende utredning.