Av en slump upptäcktes nyligen en mängd vapen i verkstaden på Anstalten Umeå. Butterfly-knivar, murbräckor och sköldar som har tillverkats av intagna ska ha legat framme öppet. Det rapporterade flera lokala medier.

Verkstaden stängdes direkt och kriminalvårdarna som har tjänstgjort i verkstaden är tagna ur tjänst.

Ansträngd arbetsmiljö

Lars Lindström som är förtroendevald för Seko på anstalten menar att händelsen är resultaten av arbetsmiljöproblem som har pågått under en lång tid på anstalten.

Det har bland annat varit många chefsbyten och hög sjukfrånvaro, förklarar han.

– Nu är allting de anställdas fel och det är det till viss del. Samtidigt har arbetsgivaren en enorm skyldighet att se till att arbetsmiljön fungerar. Vet man om att det är mycket frånvaro måste man fråga sig vad problemet är, säger Lars Lindström.

Seko: Inte bara anställdas misstag

Lars Lindström tycker att blickarna riktas mer mot de anställdas misstag än mot att utreda intagnas roll i tillverkningen av vapnen.

Han är även skeptisk till att endast verkstaden stängdes ned. Alla intagna borde ha blivit inlåsta direkt.

– Nu gick de intagna ute hela helgen och då kan de ju förstöra bevis, säger Lars Lindström.

Vill stänga verkstaden

Anstalten Umeå är säkerhetsklass 2, vilket innebär att det är en sluten anstalt. Verkstaden är stängd under utredning, men Lars Lindström tycker att den bör stängas helt och hållet fram till att arbetsmiljön har förbättrats.

– De anställda måste få rätt förutsättningar. De måste känna att det är kul att gå till jobbet. Så är det inte i dag, säger han.

Ska utreda arbetsmiljön

Till Västerbottens-Kuriren säger kriminalvårdschefen Diana Wikberg att man först ska utreda själva händelsen, vad som har föranlett den och vad den innebär.

Hon kommenterar även uppgifterna om att det ska ha varit en dålig arbetsmiljö under lång tid.

– Det är givetvis inte bra. Vi måste ha ordning och vara rädda om våra medarbetares säkerhet. Det är en av de saker vi måste utreda nu, men dit har vi inte kommit än, säger Diana Wikberg till Västerbottens-Kuriren.