I höstas häktades en anställd på häktet i Göteborg misstänkt för flera brott. Väl där skickade hon brev till två andra häktade. Kvinnan avskedades innan hon prövats för de brott hon anklagats för.

Genom att skicka brev till andra häktade — och därmed blivit för privat i sin relation till klienter — ansågs hon ha skadat förtroendet för Kriminalvården allvarligt och riskerades att utsättas för påtryckningar utifrån.

Beslutet om avsked togs i Kriminalvårdens personalansvarsnämnd (Pan). Sådana finns i de flesta myndigheter för att besluta om disciplinärt ansvar när anställda anklagas för att ha misskött sig på jobbet.

Ertappas med otillåtna registerslagningar

Vanliga ärenden är anställda som har gjort otillåtna registerslagningar. Det berättar Ida Vågevik som är Sekos representant i Kriminalvårdens Pan.

— Det kan vara att man är nyfiken på de som sitter på våra häkten och anstalter. Vid till exempel uppmärksammade rättsfall har anställda gått in och tittat vad klienten sitter för. Det är ett sekretessbrott som måste prövas, säger Ida Vågevik.

Ida Wågevik, Seko Kriminalvården

Annat som tas upp är exempelvis när någon har somnat på jobbet, behandlat kollegor illa eller anklagas för sexuella trakasserier.

Även ouppsåtligt beteende straffas

Ibland räknar anställda fel på antalet dagar en person har varit intagen eftersom vissa dagar har intjänats på häktet.

— Det är inte uppsåtligt men kan vara oaktsamt. Det är jättetråkigt när det blir så, för det är ofta väldigt lojala medarbetare som jobbat länge men kan ha gjort fel på grund av stress eller andra yttre omständigheter, säger Ida Vågevik.

Ibland kan vi bedöma att det skulle ha räckt med tillrättavisade samtal på verksamhetsstället.

Ida Vågevik, Seko Kriminalvården

Det går sällan att skylla på yttre omständigheter, säger Ida Vågevik.

— Det är fortfarande ett fel som har begåtts, då kan vi inte se mellan fingrarna.

Det görs en gedigen internutredning innan ärendet tas upp i Pan. När fallet väl hamnat där får den anställde förklara sin syn på saken. Därefter tas beslut om eventuell påföljd — oftast en varning eller löneavdrag.

— Ibland kan vi bedöma att det skulle ha räckt med tillrättavisade samtal på verksamhetsstället. Annars kan det bli varning, löneavdrag mellan 5—30 dagar, uppsägning eller avsked, säger Ida Vågevik.

Om tjänstefelet är brottsligt tas ärendet vidare till åklagare.

Rådet: Kontakta facket

Den som hamnar inför personalansvarsnämnden tycker ofta att det känns jättejobbigt, berättar Ida Vågevik. Hon råder en därför att alltid ha en facklig representant vid sin sida. Även om Ida Vågevik representerar Seko ska hon vara opartisk i Pan.

— Vill en Sekomedlem ha med sig en företrädare blir det någon annan som kommer in och företräder medlemmen i just det ärendet. Jag ska inte vara för insatt för då kan jag bli jävig.