Två män som jobbade på Kriminalvårdens nationella transportenhet (NTE) ville lämna och hämta barn på skola och fritids. De ansökte om föräldraledighet på deltid. Då omplacerades männen till att jobba på häkten i stället.

Kriminalvården ansåg att de inte kunde vara tillräckligt flexibla i sina arbetstider.

Männens fackförbund, ST, menade att de hade särbehandlats på grund av sitt föräldraskap och krävde arbetsgivaren på skadestånd.

Men Arbetsdomstolen gav Kriminalvården rätt, skriver tidningen Arbetet. Det skulle bli för krångligt att anpassa männens arbetstider och medföra en ”påtaglig störning” av verksamheten.

Förklaringen: Svårt att göra scheman

Kriminalvården uppger att uppdrag inom NTE, som att transportera klienter till rättegångar, ofta drar ut på tiden. Kriminalvårdare som behöver sluta tidigare kan därför inte skickas på sådana uppdrag.

De som behöver lämna barn på skola kan heller inte ta tidiga uppdrag, enligt Kriminalvården.

Eftersom kriminalvårdarna bara kan utföra en mindre del av de uppdrag som finns inom NTE riskerar föräldralediga på deltid att sitta sysslolösa delar av arbetsdagen medan andra får högre arbetsbelastning.

Seko: Går att lösa med planering

Sekos ordförande för NTE, Marcus Carlström, köper inte resonemanget och han förvånas över domen. Enligt honom skulle det gå att hitta lösningar, han menar att det är en ren planeringsfråga. Framför allt i Stockholm, där männen arbetade.

— Det handlar om en jättestor arbetsgrupp av kriminalvårdare som är lätta att ersätta. Dessutom finns det transporter varje dag som de kan utföra och ändå kunna starta och sluta de här tiderna, säger Marcus Carlström.

Svårare vara föräldraledig på deltid

Till Arbetsdomstolen uppger Kriminalvården att man tidigare har låtit anställda vid NTE vara föräldralediga på deltid. Men 2019 infördes nya riktlinjer sedan Kriminalvården konstaterade att det inte fungerar.

Nu görs individuella bedömningar. Marcus Carlström säger att Kriminalvården har velat omplacera allt fler från NTE de senaste åren på grund av föräldraledighet på deltid.

Bytte jobb i stället för att ta striden

Han förklarar att många är missnöjda över detta. I ett fall valde en man självmant att sluta på NTE för att börja på anstalt, eftersom det skulle bli en för mödosam process att ta strid för deltidsföräldraledigheten.

— Han var bedrövad. Kugghjulen rullar inte så fort när man driver sådana här frågor och barnen väntar ju inte precis, så jag kan på något vis förstå om man inte orkar driva frågan, säger Marcus Carlström.

Oro över domens konsekvenser

Seko NTE tycker att arbetsgivarens strävan efter flexibilitet har gått för långt.

— Vi menar att det blir lite galet. Vi har ju ändå en lagstiftning som säger att man har rätt till delvis föräldraledighet utan att bli omplacerad till en annan arbetsplats, säger Marcus Carlström.

Han är nu orolig över vad den nya domen i Arbetsdomstolen kan leda till.

— Om man kan hejda kriminalvårdare, vad blir det då nästa gång? Undersköterskor, sjuksköterskor, montörer? När man kan peka ut en så stor grupp och säga: ”nej ni kan inte ta del av den här fördelen som finns i lagen” blir jag orolig för att man har öppnat Pandoras ask.