Hur mycket tjänar man om man jobbar på Sis?

Det finns flera yrkesgrupper som arbetar på Statens institutionsstyrelse (Sis) ungdomshem och LVM-hem. Här är löneläget för några av dem i mars 2023, enligt Seko Sis.

Lön behandlingsassistent

Medellönen för en behandlingsassistent på Sis är 28 347 kronor i månaden.

Lön behandlingspedagog

Medellönen för en behandlingspedagog som jobbar på Sis är 30 929 kronor i månaden.

Lön behandlingssamordnare

Medellönen för en behandlingssamordnare inom Sis är 35 088 kronor i månaden.

Lön behandlingssekreterare

Medellönen för en behandlingssekreterare som jobbar på Sis är 37 926 kronor i månaden.

Får jag extra betalt om jag jobbar helg på Sis?

Ja, du får tillägg för obekväm arbetstid (OB-tillägg) om du jobbar kvällar och helger. Facket tycker dock att dessa ersättningar är för låga och vill höja nivåerna.

Går det att höja lönen om jag byter arbetsplats inom Sis?

Ja, lönerna skiljer sig mellan arbetsplatser inom Sis. Medellönen för en behandlingspedagog kan exempelvis skilja sig ett par tusenlappar i månaden mellan olika institutioner.

Enligt Seko går det att höja lönen rejält genom att byta arbetsplats, även om jobbet är detsamma.

Det är också högre löner generellt inom ungdomsvården (LVU) än inom missbruksvården (LVM).

Hur fungerar lönesättningen på Sis?

Statens institutionsstyrelse har individuell lönesättning. Det innebär att medarbetarens kompetens och prestation styr hur hög lönen blir.

Seko inom Sis tycker inte att detta system används på rätt sätt. Man menar att arbetsgivaren ofta gör egna lönesatsningar utan att involvera facket.

Därför anser Seko att man borde se över ett tariffsystem eller liknande, där lönen ökar automatiskt efter exempelvis en viss anställningstid och utbildning. Det vill säga att löneökningarna blir lika för de som har samma kompetens.

Är det skillnad på kvinnor och mäns löner inom Sis?

Nej, enligt Seko Sis finns det ingen märkbar skillnad på lönen kopplat till kön.

Hur vet jag om jag har rätt lön?

Kontakta ditt närmaste Sekoombud, så hjälper de dig.