Missbruksvården LVM (lag om vård av missbrukare i vissa fall) sköts i dag av Statens institutionsstyrelse (Sis).

Nu vill regeringens utredare flytta vården till regionerna, i linje med Tidöavtalet mellan regeringspartierna och Sverigedemokraterna.

– Vi är rädda för att fler kommer att trilla mellan stolarna och dö av sitt missbruk om vi ska släppa den här målgruppen till regionerna, säger Frida Strandberg Landin som är ordförande för Seko på Sis.

Frida Strandberg Landin, ordförande för Seko Sis.

Facket: Behåll LVM inom Sis

Hon anser att regionerna inte skulle klara av klientgruppen och att det vore bättre att titta på samarbete och samverkan med Sis i stället för att stirra sig blind på huvudmannaskapet.

– Regionerna har tidigare varit huvudman för den här målgruppen och det har inte fungerat tillfredsställande. Det var dels därför de flyttades över till Sis, säger hon.

I den så kallade samsjuklighetsutredningen menar utredare Anders Printz bland annat att det ges för lite psykiatrisk vård på Sis institutioner.

Han anser också att tvångsvård används i för stor utsträckning.

Vill se mer sjukvård inom Sis

Birgitta Dahlberg, som är direktör för LVM-vården på Sis, håller med om att vården bör ses över, men är kritisk till att flytta över ansvaret till regionerna.

– Vårt motförslag är att ge oss ett utökat hälso- och sjukvårdsuppdrag eller att vi kan bedriva integrerad vård eftersom vi ser risker med förslaget, säger Birgitta Dahlberg.

Enligt henne riskerar vården att bli mer ojämlik om den läggs ut på regionerna.

”Risk för fler överdoser”

Det finns också en risk för avbrott i vården när personer skrivs ut för insatser i öppenvård, förklarar Birgitta Dahlberg.

– Det gör att man kan hamna på gatan och fortsätta att missbruka. Då är det en jättestor risk för överdoser i den här gruppen, säger hon.

Birgitta Dahlberg i svart kavaj och brun polotröja framför en oskarp bakgrund.
Birgitta Dahlberg, direktör för LVM-vården inom Statens instiutitionsstyrelse (Sis).

Mer våld på LVM-hem

Frida Strandberg Landin vid Seko Sis anser även att utredaren inte har tagit hänsyn till att LVM-vårdens klientel har förändrats de senaste åren.

Exempelvis har snittåldern sjunkit avsevärt. Klienterna har även ett större vårdbehov med fler diagnoser och psykiatriska nedsättningar än förr.

– De som sitter på LVM har också ett mycket större våldskapital än tidigare och det är fler hot- och våldshändelser än tidigare. Det har inte regionerna en verksamhet för att klara av.

Vad är LVM?

Vård enligt LVM (lag om vård av missbrukare i vissa fall) används för att bryta ett livshotande missbruk och motivera till frivillig behandling. Vården sköts av Statens institutionsstyrelse (Sis) som i dag har elva LVM-hem med sammanlagt 400 platser.

LVM-vård får pågå i högst sex månader. Sedan flyttas klienten över i annan behandling.

Källa: Statens institutionsstyrelse