Över hälften av alla Sekomedlemmar på Statens institutionsstyrelse (Sis) har hotats på jobbet det senaste halvåret.

Var tredje har blivit utsatt för våld av ungdomar eller klienter. Det visar en ny rapport från Seko.

Underbemannade ungdomshem

Hoten och våldet beror enligt facket på att personalen är underbemannad och inte har tid att prioritera vården.

Samtidigt hamnar ungdomar med helt olika behov på samma avdelning på grund av platsbrist.

– Det blir som en tryckkokare. Om du samlar de här killarna och tjejerna på samma ställe i en sorts förvaring trots olika behov är det klart att det smäller, säger Gabriella Lavecchia, Sekos förbundsordförande.

Porträttbild på Gabriella Lavecchia med allvarligt ansiktsuttryck
Gabriella Lavecchia, förbundsordförande för Seko.

Många på Sis saknar rätt utbildning

I undersökningen framkommer det också att många anställda inte har erfarenhet och rätt utbildning.

– Det behövs en rejäl satsning på personalen för att hot- och våldssituationen och ensamarbetet ska minska, säger Gabriella Lavecchia.

Sis: För mycket incidenter

Robert Stenbom som är HR-direktör på Sis konstaterar att det sker för mycket incidenter med hot och våld.

– Det här är en av de saker vi måste få bukt med. Det är ett hinder för att kunna rekrytera och behålla personal, säger han.

Porträttbild på Robert Stenbom i skjorta och kavaj
Robert Stenbom, HR-direktör på Statens institutionsstyrelse (Sis).

Det är väldigt hård konkurrens just nu om personal med rätt kompetens, förklarar Robert Stenbom.

Ser över säkerheten på Sis-hem

Sis jobbar systematiskt med att höja säkerheten genom att bland annat säkerhetsklassa institutioner och se över utbildningen i konflikthantering.

– Hög säkerhet och god vård behöver inte stå i motsats till varandra. Ska vi ha en bra arbetsmiljö behöver vi ha en god säkerhet, säger Robert Stenbom.

Han poängterar att 71 procent av ungdomarna på Sis-hemmen förra året uppgav att de fick mycket eller ganska mycket hjälp med sina problem.

– Sedan måste vi ta på allvar att Seko har medlemmar som inte tycker att de har rätt förutsättningar.

Hot och våld på Sis-hem

21 procent av personal som är medlemmar i Seko får utföra arbetsuppgifter ensamma med ungdomar/klienter, trots att föreskrifterna säger att det ska göras av två medarbetare.

55 procent har hotats av en ungdom/klient det senaste halvåret.

31 procent har utsatts för fysiskt våld det senaste halvåret.

Undersökningen gjordes med Sekos medlemmar på Statens institutionsstyrelse (Sis). 45 procent av de tillfrågade deltog i undersökningen (398 personer).

Källa: Medlemsundersökning av Seko 2022