Anställda behöver nya befogenheter för att förhindra fler rymningar, samt öka tryggheten och säkerheten på landets statliga ungdomshem, menar Elisabet Åbjörnsson Hollmark, generaldirektör på Statens institutionsstyrelse (Sis).

Ny lagstiftning behöver träda i kraft så snart som möjligt, menar hon.

– Vi har en väldigt bra dialog med regeringen. Däremot tycker jag inte att det går tillräckligt snabbt. Vi behöver de här möjligheterna här och nu.

Vill ha rutinmässiga kroppsvisiteringar

Regeringen utreder ändringar i lagen för att Sis ska kunna förbjuda barns och ungas användning av mobiler, surfplattor, datorer och internet. Utredningen ska presenteras före sommaren.

En annan utredning undersöker möjligheten för Sis att kunna göra rutinmässiga rums- och kroppsvisiteringar, utan någon misstanke. Även att personalen ska kunna låsa dörrarna till ungdomarnas rum om natten, men bara på de hem med den högsta säkerhetsnivån.

– För att lyckas måste vi ha det här på plats och fortsätta det arbete vi har påbörjat. Vi måste också förstärka vissa av hemmen med rätt sorts skalskydd, säger Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

Säkerhetsrutiner följs inte

En anställd som vi har intervjuat säger att han inte vet om han kommer att lämna jobbet på Sis-hemmet levande. Hur tänker du om den oron?

– Det som beskrivs är otroligt allvarligt. En av mina absolut främsta prioriteringar är att skapa en trygg och säker vårdmiljö och arbetsplatsmiljö.

Elisabet Åbjörnsson Hollmark är medveten om att bemanningen inte alla gånger är tillräcklig för att följa säkerhetsbedömningar som gjorts för ungdomarna.

– Det krävs att vi har rätt resurser för att kunna göra det. Därför har jag begärt ökade resurser från regeringen och riksdagen.

– Men vi har inte fått alla de resurser som vi har begärt.

Ska inte tumma på tryggheten

Hur ska personalen agera om det inte finns tillräcklig bemanning för att följa säkerhetsbedömningarna?

– Om man inte har tillräckligt med personal, så måste man skjuta fram eller ställa in olika aktiviteter. För vi får inte tumma på tryggheten och säkerheten.

Sekotidningen har sökt en kommentar från regeringen, men utan framgång.