Enligt Valle Karlsson, Sekos förbundsordförande, finns det medlemmar som anser att Seko inte borde lägga sig i politiken. Något han inte förstår.

– Det är konstigt eftersom vi nog är det förbund som mest påverkas av politiska beslut. Därför tycker vi att det är viktigt att arbeta fackligt-politiskt.

Förbundsgemensamma krav

Tre frågor till Sekos åtta riksdagskandidater

Val 2018

Inför valet handlar det dels om de förbundsgemensamma kraven inom samarbetet i 6F: ordning och reda på arbetsmarknaden, stopp för hyvling av arbetstid, schyssta upphandlingar och så vidare. Och där synkar förbunden inom 6F väl med Socialdemokraternas handlingsplan för en trygg arbetsmarknad, enligt Valle Karlsson.

– Där kan vi pricka av punkt för punkt som berör oss i olika grad. Men vi är inte några knähundar till Socialdemokraterna, utan driver på när det gäller våra branschspecifika krav som vi tagit fram tillsammans med företrädare för respektive bransch.

Tydligare ansvarskedjor

Ett sådant krav som gäller för flera branscher är huvudentreprenörsansvar inom tele, energi och väg och ban. Seko vill se tydligare ansvarskedjor och satsningar på arbetsmiljö som kan minska antalet arbetsplatsolyckor. Huvudentreprenören ansvarar för att alla underentreprenörer följer lag och avtal.

Seko: Kaos inom kriminal­vården med fler poliser

Överfulla häkten

Val 2018

Ett annat krav som gäller flera av Sekos branscher är sektorsansvar för utbildning och certifiering inom olika yrken.

När man öppnade för konkurrens är det ingen som tar ansvar längre

– Förr sköttes utbildningen inom affärsverken: Televerket, SJ och så vidare. När man öppnade för konkurrens är det ingen som tar ansvar längre. Det innebär till exempel att två personer med helt olika utbildningar, både vad gäller innehåll och längd, kan kalla sig teletekniker. Det finns inte heller någon som har koll på kompetensbehovet i branscherna energi, tele, järnväg och infrastruktur.

Satsningar på infrastruktur

När det gäller väg- och banbranschen vill Seko även se ökade satsningar på infrastruktur, där investeringarna ska uppgå till minst en procent av BNP. För vägarbetarnas säkerhet ställer Seko krav på dubbla böter för fortkörning vid vägarbeten och ökade hastighetskontroller.

– Och så vill vi att det ska byggas höghastighetsjärnväg för farten 320 km/tim, och som ska lånefinansieras av staten, till exempel genom Riksgälden, så det inte drar ut på tiden, säger Valle Karlsson.

Villkoren urholkas lite vid varje upphandling

För de anställda inom spårtrafiken handlar det huvudsakligen om de ständiga upphandlingarna och villkoren för de anställda. Seko kräver att man i upphandlingarna inte bara ska gå på lägsta pris utan även ta hänsyn till kvalitets- och sociala krav. Dessutom ska personalen alltid få följa med till den nya entreprenören med alla villkor intakta.

– Där har trenden gått åt fel håll. Villkoren urholkas lite vid varje upphandling eftersom lägstaprisprincipen gör att det inte finns så mycket annat att spara in på än personalen.

Förbli i statlig ägo

För postbranschen kräver Seko att Postnord ska förbli i statlig ägo. Dessutom kvarstår det gamla kravet på fastighetsboxar.

– När brevvolymerna sjunker får brevbärarna allt större distrikt. Då kan de inte springa upp och ner i alla trappor för då blir de utslitna i förtid.

När det gäller kriminalvården är kraven, bland andra, stopp för allt ensamarbete, mer personal och fler platser på häkten och anstalter.

Speciella regler till sjöss

Till sjöss råder speciella regler när det gäller arbetsmiljö, något Seko vill sätta stopp för. Det handlar bland annat om att Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsmiljö måste börja gälla även för sjöfarten. Dessutom tycker Seko att kompetensen hos Transportstyrelsen som tillsynsmyndighet, gällande arbetsmiljön till sjöss, måste blir bättre.

– Sedan är det helt barockt att skyddsombuden ombord utses av skepparen. Det måste ju vara som överallt annars, att det är de anställda som gör det, säger Valle Karlsson.

För statligt anställda kräver Seko att arbetsgivaren måste ta sitt ansvar och till exempel inte utnyttja visstidsanställningar och liknande. Dessutom bör staten ta ett större ansvar för de anställda vid utlokaliseringar av statliga myndigheter. Det kan röra rätten till omlokaliseringsstöd, omställningsstöd och uppsägningsstöd för de som inte kan flytta med.

Välfärdssamhälle eller något annat

Valle Karlsson hoppas personligen på fortsatt socialdemokratiskt regeringsinnehav efter valet.

– Men jag tänker inte tala om för folk vad de ska rösta på. Det här är de frågor vi tycker är viktiga. Och det är något alla borde fundera över: vilka frågor tycker man är viktiga, och rösta efter det. Om man vill ha ett välfärdssamhälle eller något annat.

Med det sagt finns ändå ett parti han varnar för.

– Jag och Seko står upp för alla människors lika värde. Och om man gör det kan man inte rösta på Sverigedemokraterna.