Eva-Lena Jansson, Plats nr 5 på riksdagslistan i Örebro (Post)

Vilken politisk fråga tycker du är viktigast att driva?

Att välfärden, både verksamhet och trygghetssystem, går att lita på och har tillräckliga resurser.

Varför är den viktigast?

Brister tilliten till välfärden så brister också sammanhållningen och vi får ett samhälle med stora motsättningar människor emellan. Risken är att de som är välbeställda väljer privata försäkringar och vård, och inte vill betala skatt.

Hur vill du lösa den?

Satsa mer resurser på skolan, äldreomsorgen och sjukvården. Stoppa de stora vinst-uttagen från välfärden. Se till att sjuka får stöd och rehabilitering, och göra de förändringar i sjukförsäkringen som är nödvändiga.

Kadir Kasirga Stockholms stad, plats nr 7 (Kriminalvård)

Vilken politisk fråga tycker du är viktigast att driva?

Trygga anställningar åt alla. Ingen hyvling, inga sms-anställningar och heltid som norm.

Varför är den viktigast?

Därför att ett tryggt jobb ger en trygg ekonomi och det är grunden för trygghet för den enskilda individen.

Hur vill du lösa den?

Heltid som norm. Ordning och reda på arbetsmarknaden med trygga anställningar och att stärka Las.

Bawer Kevir, Stockholms stad, plats nr 21 (Trafik)

Vilken politisk fråga tycker du är viktigast att driva?

Hälsovården.

Varför är den viktigast?

Det ska inte vara acceptabelt med flera års väntetid och långa köer för en operation. Svenskar åker till bland annat Norge och Finland för att operera sig. Man ska inte stå i kö tills man dör.

Hur vill du lösa den?

Vårdens pengar ska stanna i vården. Stoppa de privata aktörernas miljardklipp och satsa mycket på personalens arbetsmiljö.

Alexander Lindholm Stockholms stad, plats nr 13 (Tele)

Vilken politisk fråga tycker du är viktigast att driva?

Att få ett stopp på arbetsgivares möjlighet att hyvla heltidsanställningar till deltider utan hänsyn till vare sig omställningstid eller turordning.

Varför är den viktigast?

Som det är i dag kan en arbetsgivare från en dag till en annan godtyckligt hyvla någons heltid till en deltid och utan motivering. Lagen måste ändras om vi inte vill ha tysta arbetsplatser där ingen vågar höja rösten pga risken att få sänkt anställningsgrad.

Hur vill du lösa den?

Lagen behöver stärkas. Anställningsskyddet ska omfatta de timmar som finns i anställningskontraktet. Uppsägningstid och turordningsregler ska gälla oavsett av vilken anledning arbetstiden minskas.

Terese Lindberg Stockholms stad, plats nr 8 (Post)

Vilken politisk fråga tycker du är viktigast att driva?

Jobben (med schysta villkor).

Varför är den viktigast?

Att fler går till jobbet är en förutsättning för att det ska finnas resurser att fördela, att vi ska ha en bra skola, vård och omsorg. Att ha ett arbete betyder också att man finns i ett socialt sammanhang där man bidrar och försörjer sig själv, det gör livet meningsfullt och bidrar till integration och respekt för varandra.

Hur vill du lösa den?

En aktiv näringspolitik och arbetsmarknadspolitik som både bevakar löntagarnas rättigheter och ser till att företag ges möjlighet att växa och utvecklas.

Malin Norfall Blekinge, plats nr 5 (Försvar)

Vilken politisk fråga tycker du är viktigast att driva?

Att begränsa vinsterna i välfärden är viktigast just nu.

Varför är den viktigast?

Det tas ut miljarder i vinst till ägarna, pengar som skulle kunna användas till bättre vård, skola eller äldreomsorg.

Hur vill du lösa den?

Lösningen, att begränsa vinsterna, presenterades för riksdagen men röstades tyvärr ner av M, SD, C, L och KD. Nu behövs en annan majoritet i riksdagen!

Camilla Widman Göteborg, plats nr 11 (Post)

Vilken politisk fråga tycker du är viktigast att driva?

Jobb och sysselsättning.

Varför är den viktigast?

Den frågan får så många följdeffekter, som att man har råd att köpa en bostad om det inte finns några lediga hyresrätter. Den frågan löser även en stor del av integrationen som är så viktig. Ingen mår bra av att vara i utanförskap.

Hur vill du lösa den?

Regeringen har gjort många bra insatser för att öka sysselsättningen. Till det behövs också en arbetsförmedling som får ett större åtagande för att bättre kunna matcha arbetssökande mot arbetsmarknaden. Även utbildningsdelen på arbetsförmedlingen måste bli bättre. De privata jobbcoacherna behöver tas bort. Vi har många arbetsgivare som skriker efter arbetskraft samtidigt som vi har personer som inget hellre vill än att ha ett arbete. Har de inte rätt kompetens måste vi utbilda dem eller validera den kunskap de har.

Johan Tollinsson Halland, plats nr 11 (Seko)

Vilken politisk fråga tycker du är viktigast att driva?

Att begränsa vinsterna i välfärden.

Varför är den viktigast?

För att vi behöver alla pengar till att utveckla skola, vård och omsorg. Att behålla och rekrytera personal över hela Sverige.

Hur vill du lösa den?

Jag kommer i valrörelsen att prata med och försöka övertyga väljarkåren. I synnerhet LO-kollektivet och Seko-medlemmar. Borgerliga partier med stöd av SD vill systematisk rasera välfärden.