En 51-årig maskinist omkom den 20 april i en arbetsplatsolycka på Gettinge bergtäkt utanför Vetlanda i Jönköpings län. 

Mannen skulle göra ett arbete åt Sandahls Entreprenad. Gräva en sedimentationsdamm som byggs för att filtrera smutsigt dagvatten innan det släpps ut i naturen.

I samband med att bandgrävmaskinen rundade en stor grushög gav marken vika, enligt Sandahls vd Joakim Hansson.
 
– Det fick till följd att han välte, säger han.

Marken var sank

En annan anställd slog larm om olyckan. Räddningstjänsten försökte ta sig ut till grävmaskinen, men lyckades inte på grund av att marken var sank, skriver Byggnadsarbetaren som var först ut att rapportera om markförhållandena.

Mobilkran och tungbärgare tillkallades för att kunna lyfta upp fordonet.

Lars Eklind, regionalt skyddsombud för Seko.
Lars Eklind, regionalt skyddsombud för Seko.

Polisen och Statens geotekniska institut, SGI, har undersökt platsen, berättar Sekos regionala skyddsombud Lars Eklind. 

– Många olyckor beror på dåliga markförhållanden. Man har inte full kontroll på marken där man ska köra. Man tycker från ögats synvinkel att det ser bra ut, men så är det inte det, säger han. 

Föreskrifter: Skydd mot skada genom ras

Arbetsgivare ska ta fram en arbetsmiljöplan när det finns risk att arbetstagare kan begravas under jordmassor eller sjunka ned i lös mark. 
 
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ”Skydd mot skada genom ras” har arbetsgivare skyldighet att vidta åtgärder när det gäller underlag. ”Underlag och konstruktion som belastas skall ha betryggande bärighet”, står det. 
 
I Arbetsmiljöverkets egen förklarande kommentar till paragrafen går det att läsa att arbetsgivare ska förebygga olyckor genom att placera ut skyltar som anger det max tillåtna axeltrycket (vikten) från fordon på vägen, samt sätta upp skyddsanordningar som varnar för risken för olycka. 
 
Vidare går det att läsa att arbetsgivare kan behöva använda geotekniker innan arbeten påbörjas för analys av markförhållanden och för att ta fram en åtgärdsplan. 

Källa: Arbetsmiljöverket

Misstänkt arbetsmiljöbrott

Maskinföraren var anställd på underentreprenören T. Falks Entreprenad, och hade fått instruktioner om hur han skulle ta sig fram på arbetsområdet. Men enligt Lars Eklind tog 51-åringen en annan väg runt grushögen. Detta eftersom marken var för sank på den andra sidan.

En förundersökning pågår om misstänkt arbetsmiljöbrott vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål. Åklagaren Sofia Karlsson vill inte kommentera uppgifterna om markförhållandena. 
 
– Det är en olycka i en grustäkt. Han har förolyckats i samband med att han har framfört en maskin. Mer än så kan jag inte säga, säger hon. 

Parallellt utreds olyckan av de inblandade företagen och Arbetsmiljöverket.

Sandahls: Fruktansvärt tragiskt

Enligt Sandahls vd Joakim Hansson hade en risk- och konsekvensanalys gjorts innan arbetet påbörjades.

– Det är fruktansvärt tragiskt. Medarbetare är skärrade, ledsna och påverkade av det här. Vi har goda rutiner och gör riskbedömningar. Vi går även igenom arbetsmomenten och riskerna med våra underentreprenörer, säger han.
 
51-årige maskinisten hade många års erfarenhet som maskinförare. T. Falks Entreprenad vill inte kommentera olyckan.

För två år sedan dog företagets dåvarande ägare i en arbetsplatsolycka på en annan bergtäkt.

Fler geotekniska analyser

Sandahls ska nu genomföra skyddsronder vid samtliga av deras bergtäkter, tillsammans med Sekos regionala skyddsombud Lars Eklind.

Han tycker att det är viktigt att geotekniska undersökningar görs i större omfattning, särskilt när ett arbete för första gången ska göras på en plats.

– Markförhållanden förändras ju beroende på flera olika faktorer som till exempel årstid, temperatur, hur mycket vatten det finns i marken samt vilken sammansättning av lera, jord, sand, med mera som marken består av, säger Lars Eklind.