”Det uppstår situationer med tågstopp där återställningstiden till normal anläggningsdrift blir oacceptabelt lång”, menade den förra regeringen som gav Trafikverket i uppdrag att göra något åt saken. 

I dag har underhållsföretag svårt att klara kravet på inställelsetid vid akut felavhjälpning. Inställelsetid är den tid en entreprenör har på sig för att ta sig till järnvägen när något fel uppstått.

Många entreprenörer har en genomsnittlig inställelsetid på 84 procent eller lägre (se faktarutan). Ett företag uppfyller bara kraven till 58 procent, visar en kartläggning av Sekotidningen. 

En inställelsetid ska uppfyllas till 100 procent. Ett resultat på 84 procent är lågt enligt Trafikverket.  

Så har underhållsföretagen klarat krav på inställelsetid

Enligt avtal med Trafikverket måste underhållsföretag vara på plats inom en viss tid när det blir fel på järnvägen. Detta för att tåg- och godstrafiken ska snabbt kunna vara i gång igen.  

Trafikverket kallar detta för inställelsetid. Det är den tid en entreprenör har på sig för att ta sig till järnvägen när något fel uppstått. Entreprenören ska sedan identifiera vad som är fel och åtgärda felet. Inställelsetiden kan vara 15 minuter, 30, 60, 120 eller 300 minuter. 

En inställelsetid ska uppfyllas till 100 procent. Ett resultat på 84 procent är lågt enligt Trafikverket. Statistiken nedan avser år 2021, och är ett genomsnitt.

Infranord

 • Långsele-Vännäs, Botniabanan 72% 
 • Värmland Dalslandsbanorna, 78% 
 • Jönköpingbanan, 82% 
 • Holmsund-Boden S, 83% 
 • Västra Götaland Öst, 84% 
 • Banorna i Bergslagen och Godsstråket, 84%
 • Länsbanorna, 86% 
 • Norra Stambanan, 86% 
 • Mälarbanan, 90%  
 • Dalabanan, Bergslagspendeln, 93% 
 • Kust till Kustbanan Väst, 94% 
 • Västkustbanan Väst, 98% 

Strukton

 • Södra Stambanan 2 del 2, 74% 
 • Stockholm Citybanan, 81%  
 • Västra Götaland Göteborg, 89% 
 • Stockholm Mitt, 89% 
 • Malmö sydöstra Skåne, 92%,  
 • Svealandsbanan, 94% 
 • Södra Stambanan 2 del 1, 95% 

Nrc Group

 • Blekinge kustbana och KTK, 58% 
 • Ådalsbanan Mittbanan, 82% 
 • Västra Götaland Väst, 88% 
 • VSB Hallsberg-Laxå, 96% 

Omexom

 • Stockholm Nord, 68% 
 • Hagalund, 95% 

Bdx rail

 • Södra Malmbanan, 84% 

Fokus på att förebygga

I slutet av förra året lämnade Trafikverket in en rapport till nuvarande regering. I den står det att fel i järnvägssystemet inte enbart blir lösta av att entreprenörerna snabbt är på plats.   

– Inställelsetiden påverkar felavhjälpningstiden. Men andra faktorer påverkar mer. Reparationstiden är exempelvis ännu viktigare för att höja tågens punktlighet eller sänka förseningsvolymen, säger Jonatan Lennartsson, sektionschef för regional styrning på Trafikverket.  

Reparationstiden är exempelvis ännu viktigare för att höja tågens punktlighet.

Jonatan Lennartsson, Trafikverket

Han säger att Trafikverkets främsta fokus är att förebygga fel i järnvägsanläggningen.  

– Men när fel inträffar då behöver vi ha en effektiv hantering av det.  

Trafikverket: ”Måste ha resurser”

Ett förslag är att förbättra kommunikationen mellan underhållsföretagen och Trafikverket, förklarar Jonatan Lennartsson. 

– Det handlar om att vi ska ha rätt resurser på plats i form av personal, maskiner, reservdelar och material. Och att vi ska bli bättre på att analysera våra arbetssätt, säger han. 

Det är rimligt att det finns krav på entreprenörerna för att hålla uppe tågtrafiken.

Bdx rail

Bdx rail har underhållskontraktet för bland annat Södra Malmbanan på sträckan Luleå-Murjek. Företaget tycker inte att inställelsekraven är för högt ställda, trots att man inte alla gånger hinner vara på plats i tid. 

”Det är rimligt att det finns krav på entreprenörerna för att hålla uppe tågtrafiken”, svarar företaget.  

”Vi ser det som viktigt att både effektivisera åtgärdstiden och att klara de krav som finns kring inställelsetid.”

Vildsvin och stora fåglar

Lars Schyllander, affärschef på underhåll på Strukton rail, medger att företaget missar inställelsetider på bland annat järnvägstunneln Citybanan i Stockholm, och Södra stambanan mellan Malmö och Stockholm.  

– En del beror på bilköer eller att vi inte kommer i väg i tid. Men i stort är vi bra på att uppfylla kraven, säger han.

Lars Schyllander menar att en del av missarna beror på att Trafikverket styr om Strukton rail. Södra stambanan är exempelvis drabbat av många djurpåkörningar.

– Det är många vildsvin och stora fåglar. Vi får i många fall direktiv från Trafikverket att ta hand om detta före andra fel i anläggningen.  

Övriga järnvägsföretag har valt att inte ge någon kommentar.