1 503 kronor mer i månaden från och med 1 maj.

Så mycket höjs lönen med i Väg och ban-avtalet, mellan Seko och Byggföretagen.

Det innebär att grundlönen blir 31 541 kronor per månad.

Väg- och banavtalet omfattar bland annat de som arbetar på bygg- och anläggningsföretag som NCC, Skanska, Svevia och Peab.

Ytterligare löneökning 2024

2024 höjs utgående lön med 1 183 kronor per månad. Nästa år blir då grundlönen 32 724 kronor per månad.

Vissa yrkesgrupper, exempelvis bilförare och de som saknar yrkeserfarenhet, får en något lägre löneökning utifrån olika procenttal av grundlönen.

Arbetstiderna förändras inte

I förhandlingarna ville Byggföretagen slopa regeln om åtta timmars arbetsdag och i stället endast behöva förhålla sig till en 40-timmarsvecka.

Det satte Seko stopp för.

– Vi har ett ganska bra avtal i grunden. Vi har arbetat för att bevara våra medlemmars intresse av att behålla den reglerade arbetstiden som finns i dag, säger Sandra Lindström, ombudsman på Seko.

Ansiktsbild på Sandra Lindström central ombudsman på Seko.
Sandra Lindström, ombudsman på Seko.

Inga villkorsförändringar

I gengäld fick Seko exempelvis inte igenom krav på att trafikvakter ska få tillgång till personalutrymmen vid vägarbeten.

– Vi hade en hjärtefråga med våra trafikvakter. Men arbetsgivarna ville ha någonting tillbaka och då gärna en ny avtalad visstidsanställning. Det kunde vi inte enas om, säger Sandra Lindström.

Byggföretagen ville ändra villkor

Martin Ulfving, avtalsansvarig på Byggföretagen, säger att arbetsgivarna helst hade kommit längre i vissa för dem viktiga frågor.

Men han är ändå nöjd med avtalet.

– Det är glädjande att vi har kunnat lösa det på fredlig väg under de här svåra ekonomiska förutsättningarna, säger Martin Ulfving.

Martin Ulfving, samordningsansvarig Väg- och banavtalet, Byggföretagen.
Martin Ulfving, samordningsansvarig Väg- och banavtalet, Byggföretagen.

Väg- och banavtalet 2023–2025

Det nya Väg- och banavtalet gäller under perioden den 1 maj 2023 till 30 april 2025. Avtalet omfattar cirka 15 000 anställda inom bygg- och anläggningsbranschen. Bland yrkesgrupperna finns beläggningsarbetare, anläggare, maskinförare, järnvägsarbetare samt olika typer av tekniker.

Avtalets värde är 7,4 procent, i linje med industrin. Det innebär att alla löneökningar och höjningar av ersättningar ryms inom denna procentsats.

Utöver de vanliga löneökningarna höjs beredskapsersättningen och tillägg för arbete i bergrum med 4,1 procent från och med 1 maj.

2024 höjs ersättningarna med 3,1 procent.

Nästa år höjs även premieinbetalningar till avtalspensionen med 0,2 procent.