Det senaste året har det varit brist på lokförare. Anna Strömberg, som under lång tid har kört godståg för Hector Rail, drömmer om att återvända till yrket. Men hon får inte.

En julidag 2020 fick hon ett krampanfall och svimmade i en affär. Hon hade drabbats av hypoglykemi, ett tillstånd där blodsockret sjunker jättesnabbt.

Efter händelsen drogs Annas lokförarbevis in, som krävs för att få köra tåg. Ett krampanfall i lokförarhytten kan innebära allvarliga konsekvenser.

Mår bra men får inte köra tåg

Hypoglykemi tenderar att drabba personer med diabetes. I Annas Strömbergs fall beror det enligt läkare på en överviktsoperation för många år sedan.

Så länge hon äter rätt och håller koll på sitt blodsocker mår hon bra.

Men trots att personer med diabetes kan få köra tåg om de kan reglera blodsockret med kosten säger Transportstyrelsen nej till Anna Strömberg.

– Jag har fått en medvetandestörning säger de och då kan jag inte köra tåg, säger Anna Strömberg.

Olika läkarbedömningar

Sedan händelsen 2020 har hon aldrig drabbats av ett krampanfall igen. Hon kontrollerar blodsockret regelbundet och håller nivåerna i schack.

Hon har fått läkarintyg på att hon kan jobba som lokförare igen. Enligt en läkare har hon god förmåga att känna varningssignaler på när blodsockret sjunker.

Men Transportstyrelsen säger fortsatt nej.

– Jag har lusläst deras paragrafer och kopplar mitt tillstånd till de som får diabetes och får köra tåg om de kan sköta kosten. Det här är samma sak, säger Anna Strömberg.

– Jag skulle aldrig sätta mig bakom spakarna om jag haft fler anfall eller kände minsta oro för säkerheten.

Har överklagat beslutet

Anna Strömberg har överklagat beslutet i flera instanser. Men ingen domstol vill ändra Transportstyrelsens bedömning. Den har gjorts av myndighetens egna läkare, som aldrig har träffat Anna.

Enligt Transportstyrelsen görs bedömningen utifrån den dokumentation som kommer in till myndigheten.

Utifrån den har de konstaterat att hon har drabbats av misstänkt allvarlig hypoglykemi.

Transportstyrelsen kommenterar inte enskilda fall, utan ger ett generellt svar om detta tillstånd.

”Utsikterna för att en särskild bedömning ska bli beviljad på grund av allvarlig hypoglykemi är troligen högst osannolikt. Det krävs i stället att risken för tillstånd av hypoglykemi är helt utesluten”, skriver Magnus Sjönnebring som är utredare på Transportstyrelsen.

Förlorat drömyrket

Anna Strömberg jobbar kvar på Hector Rail, men nu på en kontorstjänst på operativa ledningen.

Hon är tacksam för företaget som har stöttat henne, men drömmer om att få sätta sig bakom spakarna och köra godståg igen.

– Att vara lokförare är verkligen mitt drömyrke. Jag tycker att det är orättvist att jag inte får köra mer för att jag haft ett krampanfall en enda gång.

Lämplighet som lokförare

Enligt den så kallade lokförarlagen (lag [2011:725] om behörighet för lokförare) ska en lokförare vara fysiskt lämplig för att framföra järnvägsfordon.

En lokförare får exempelvis inte lida av sjukdom eller tillstånd som kan påverka medvetandet eller medföra nedsatt uppmärksamhet eller koncentration.

Transportstyrelsens föreskrifter om hälsokrav med mera för lokförare (TSFS 2011:61) innehåller mer detaljerade bestämmelser för att anses vara lämplig att arbeta som lokförare.

Om lokföraren har en diagnos eller ett tillstånd som utgör hinder för att arbeta som lokförare går det att ansöka om särskild bedömning hos Transportstyrelsen.

En läkare som är anställd på Transportstyrelsen gör då en särskild bedömning om lämplighet att arbeta som lokförare.

Bedömningen görs utifrån den dokumentation som har inkommit till myndigheten.

Källa: Transportstyrelsen